Rugaţi-vă neîncetat!

(1 Tesaloniceni 5:7)

Ce privilegiu minunat avem să ne rugăm Dumnezeului viu şi să fim ascultaţi!

Sfârşitul lumii este aproape. Judecata divină a început. Când ne rugăm înseamnă că-L cunoaştem pe Tatăl nostru ceresc şi ne bucurăm de El. Venim cu curaj înaintea tronului harului ca să primim ajutor în vreme de nevoie. Suntem mereu conştienţi de dependenţa noastră de Cel Nevăzut care priveşte la noi de pe tronul Său şi ne oferă tuturor dragostea şi îndurarea Sa prin Duhul Său Sfânt şi prin îngerii Săi.

În timp ce Israel lupta împotriva amaleciţilor, Moise şi-a ţinut braţele întinse spre Dumnezeu până la lăsarea serii. Dumnezeu a fost onorat atâta timp cât israeliţii au avut privirea îndreptată spre El. Aşa va fi întotdeauna.

Avem nevoie neîncetat de asigurarea prezenţei Sale. „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (lacov 5:16). Domnul ne îndeamnă să ne rugăm. Pentru cei care sunt ai Lui, rugăciunea este lucrul cel mai normal. El ne oferă mereu făgăduinţe preţioase spre a ne îndrepta către El ca să găsim milă, îndurare şi putere. Asigurarea că rugăciunea are mare putere se găseşte aproape pe fiecare pagină a Bibliei. Slăbiciunile şi lipsurile noastre nu sunt un obstacol pentru Dumnezeu. Nu avem de ce să aşteptăm până ne simţim mai puternici. Lui îi place foarte mult să venim înaintea Sa cu dorinţele şi nevoile noastre. Dumnezeul căruia ne închinăm este infinit de înţelept şi de iubitor.

Dumnezeu nu întârzie să ne răspundă, să ne scape de rău şi să ne îndrume. El revarsă peste noi binecuvântări bogate prin rugăciune. Ne putem ruga, chiar dacă suntem păcătoşi. Şi ar trebui să ne rugăm neîncetat.

Putem să aruncăm toate poverile noastre asupra Sa, cu încrederea că El ne poate ajuta. Putem căuta călăuzirea Sa pe tot parcursul vieţii, bucurându-ne de faptul că orice lucru bun şi orice dar desăvârşit vine de la Tatăl nostru ceresc „în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (lacov 1:17).

Rugăciunea înseamnă o viaţă întreagă petrecută cu Dumnezeu – ani, luni, săptămâni, zile şi minute de legătură vie cu El. Noi nu ne plecăm înaintea Sa ca să ne plângem sau ca să cerşim. Venim ca să ne vedem adevărata stare înaintea Sa şi ca să aflăm că El ne iubeşte aşa cum suntem. Venim ca să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO