Petru mergea după El de departe

 „Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului.” După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui-preot. Petru mergea după El de departe.

(Luca 22:53,54)

La momentul descris în acest pasaj, Petru nu a vrut să se identifice cu Domnul Isus. El şi-a pierdut complet vitejia şi simţul loialităţii. Dar ce bine că nu a rămas aşa! Spre deosebire de luda, care s-a dezis cu totul de Hristos şi L-a trădat cu bună ştiinţă, Petru nu şi-a premeditat fapta. Pur şi simplu a fost laş. Dar Domnul Hristos nu poate tolera nici trădarea şi nici laşitatea. De altfel, nici noi nu i-am putea suporta pe aşa-zişii prieteni cărora li se face ruşine cu noi din cauză că suntem creştini.

Mulţi sunt creştini numai pe jumătate. Credinţa şi curajul lor se evaporă când li se cere un sacrificiu. Creştinismul însă cere loialitate faţă de Hristos, coste oricât ar costa. Mântuirea este fără plată, dar nu este gratuită. Ea ne cere totul sau nimic. Cel care rămâne aproape de Hristos este statornic şi demn de încredere.

Lucrarea unui pictor, a unui poet, a unui compozitor sau a unui alt artist nu are nicio valoare dacă nu impresionează prin frumuseţe şi măiestrie. Mediocritatea nu este tolerată în niciun domeniu. Creatorul unei sculpturi sau al unei opere de artă nu poate câştiga aprecierea publicului printr-o lucrare de proastă calitate. Cu cât este mai importantă lucrarea şi cu cât este mai greu de realizat, cu atât este necesară o mai mare dedicare şi perfecţiune. Nu este suficientă decât excelenţa. Tot la fel, în plan spiritual, nu putem fi pe placul lui Dumnezeu dacă suntem mediocri în viaţa de credinţă, dacă suntem căldicei în devotamentul nostru faţă de El.

Reformatorii – Luther, Calvin, Wesley, Knox – s-au bucurat de viaţă din belşug prin Hristos. Ei nu L-au primit ca Mântuitor în speranţa că vor trăi ca pe roze, ci gata să ducă lupta cea bună a credinţei.

Va reuşi creştinul care nu şi-a consacrat viaţa lui Hristos decât parţial să nu îşi trădeze credinţa? Ne întâlnim des cu astfel de oameni. Este mare păcat să confundăm sentimentul de-o clipă cu credinţa creştină. Religia de acest fel este moartă şi nu face bine nimănui.

Fotografie jw.org
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO