Feriţi-vă de orice se pare rău.

(1 Tesaloniceni 5:22)

Creştinul este chemat să evite aparenţele rele, să se ferească de orice formă pe care o poate lua răul. Nu-i suficient să ne ferim de ceea ce ştim fără urmă de îndoială că este rău, ci şi de orice se pare rău, cum se spune în textul de astăzi. Putem aduce argumente că un anumit lucru este rău numai în aparenţă şi că nu e nimic greşit în a-l face. însă textul afirmă că, dacă există vreun dubiu cu privire la un lucru, cel mai înţelept este să îl evităm. Dar unii socotesc că modul acesta de a gândi neagă libertatea creştinului.

Apostolul Pavel le-a scris credincioşilor din Corint următoarele cuvinte: „Dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne” (1 Corinteni 8:13). Pentru el, a mânca din carnea care fusese adusă ca ofrandă idolilor păgâni nu era ceva rău.Totuşi, dându-şi seama că lucrul acesta i-arfi putut determina pe unii să se poticnească, a luat decizia să nu mănânce. Acesta este un exemplu de lucru îngăduit, dar care nu e de folos.

Şi nouă ni se poate întâmpla ca oamenii să interpreteze greşit când ne văd consumând anumite lucruri. Ei îşi pot face o impresie greşită dacă în timpul săptămânii ne îndeplinim sarcinile de serviciu, dar în Sabat nu ne închinăm în casa Domnului. Pentru mulţi, o astfel de conduită este o aparenţă rea. Principiul este valabil şi în dreptul modalităţilor de distracţie. Nu este rău să ne relaxăm. Dar nu avem dreptul să facem vreun lucru care altora li se pare că e rău. E important să nu ne încărcăm conştiinţa păcătuind împotriva lui Dumnezeu sau împotriva oamenilor. Domnul Hristos a declarat:„Pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării” (Matei 18:6).

De multe ori, părinţii nu sunt suficient de atenţi în ceea ce priveşte obiceiurile şi atitudinile pe care le adoptă de faţă cu copiii. Poate considerăm că anumite emisiuni televizate nu ne fac rău. Dar ne-am întrebat dacă le fac rău copiilor noştri? în ceea ce priveşte cărţile şi revistele pe care le citim, poate că noi suntem în stare să facem distincţia între bine şi rău. Dar copiii noştri pot face această distincţie? Atât viaţa de familie, cât şi viaţa de biserică sunt tulburate din cauza unor lucruri care dau aparenţa de purtare neglijentă în raport cu standardele biblice. Noi am primit porunca să păstrăm credinţa. De aceea, oamenii să nu aibă nicio îndoială cu privire la poziţia noastră în ceea ce priveşte chestiunile de natură morală.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO