Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)

(2 Timotei 1:7)

Cuvântul grecesc tradus aici cu „chibzuinţă” înseamnă minte sănătoasă, întreagă, cu toate facultăţile în deplină funcţiune. El transmite ideea de minte pregătită să facă faţă oricăror situaţii, care îşi foloseşte capacităţile cu eficienţă.

În zilele noastre auzim şi citim frecvent despre oameni cu minţi dezechilibrate, distruse şi zdruncinate. Ellen White scrie că„nouă din zece boli de care suferă oamenii îşi au cauza aici [în minte].”- Mărturii, voi. 5, p. 444.Tulburările mentale reprezintă una dintre cele mai răspândite probleme din vremea noastră.

Mintea sănătoasă este un dar de la Dumnezeu. Gândul lui Hristos este speranţa bisericii şi a lumii noastre. Când a trăit pe pământ, El a întâmpinat orice situaţie cu putere, cu curaj, cu credinţă, cu speranţă şi cu iubire. Pacea interioară şi liniştea minţii nu îi erau tulburate de suferinţă, de pierderi, de despărţire, de singurătate, de împotrivire sau de teamă. El le folosea pe toate acestea în beneficiul Său. Deşi era presat din toate părţile, El nu căuta să le evite, nu căuta să fugă de responsabilităţi, de teamă că nu le putea face faţă, nici nu bătea în retragere, din cauza simţământului de inferioritate.

Evanghelia urmăreşte vindecarea minţii în egală măsură cu vindecarea trupului. Problemele vieţii nu pot fi rezolvate până nu se intervine la nivelul minţii. Lucrarea Domnului Hristos de răscumpărare include curăţarea izvoarelor vieţii. Pavel spune în acest sens:„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava…”(Efeseni 3:20). Domnul nu ne lasă să ajungem nişte victime ale încercărilor, greutăţilor şi presiunilor vieţii. El ne ia mintea în stăpânire şi ne poartă pe braţele Sale cu dragoste.

Dacă dorim să aibă un impact pozitiv asupra vieţii, credinţa trebuie să ne scoată din acele stări anormale care ne distrug psihic şi care fac cu neputinţă viaţa din belşug. Domnul a promis că ne va vindeca pe deplin.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO