Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului …, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.

(Romani 6:17, 18)

Noi suntem chemaţi să luăm viaţa în serios şi să trăim altfel. Noi ne-am de­ dicat Domnului Hristos, am fost născuţi din nou prin Duhul Sfânt şi experi­enţa aceasta trezeşte în noi dorinţa de a asculta de Dumnezeu şi de a păzi poruncile Sale. Aceasta este dovada că El locuieşte în noi. Neascultarea dovedeşte contrariul.

Din nefericire, cuvântul „ascultare” îi deranjează şi îi indignează pe prea mulţi creştini. Dacă mântuirea este numai prin har şi prin credinţă, întreabă ei, atunci de ce mai e necesar să punem atât de mult accentul pe ascultare? În gene­ral vorbind, oamenii sunt înclinaţi să respingă presiunile de orice natură, iar ascul­tarea li se pare că sună a îngrădire, a constrângere. Ei îşi doresc o viaţă comodă şi liniştită, nu o viaţă de disciplină, de conformare faţă de nişte norme care parcă le strică toată bucuria.

Trăim într-o generaţie lipsită de disciplină şi de forţa atât de necesare pen­tru cei care fac parte din oştirea lui Isus Hristos. Oamenii au devenit atât de slabi din punct de vedere moral şi spiritual! Aproape tot ce se întâmplă în jurul nostru tinde să ne slăbească forţa morală. Nici nu ne dăm seama cât de uşor ajungem să cădem pradă acestei maladii!

Crezi că are vreun sens să te numeşti creştin, dacă în inima şi în purtarea ta nu eşti creştin cu adevărat? Ai vreun duşman? Atunci iartă-I chiar azi. l-ai greşit cuiva? Atunci îndreaptă-ţi greşeala chiar azi! Ai spus lucruri neadevărate? Atunci pocăieşte-te chiar azi şi spune adevărul. Trăieşti o viaţă dublă, ipocrită? Atunci aruncă masca. Mergi înaintea Domnului şi roagă-l stăruitor să te facă sincer. Ai obiceiuri murdare? Atunci mergi înaintea Sa şi spune-I la fel ca leprosul: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti:’ Iar El îţi va răspunde:„Da, vreau, fii curăţit:’ Aşa vei avea experienţa mântuirii din păcat, vei cunoaşte prezenţa Sa care îţi aduce nepri­hănirea. Aşa vei găsi acceptare înaintea Sa şi Îi vei fi plăcut:„Prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui:’

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO