Să ascultăm dar Încheierea tuturor Învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.

(Eclesiastul 12:13)

Despre încheierea căror învăţături este vorba în versetul acesta? Este vorba, bineînţeles, despre învăţăturile desprinse de Solomon din experienţa sa. El a avut ocazia de a-şi satisface orice dorinţă posibilă în lumea aceasta. S-a bucurat de viaţă din plin. Cu toate acestea, la final a spus decepţionat:„O, deşertă­ ciune a deşertăciunilor. .. totul este deşertăciune!” (Eclesiastul 12:8).

Cu siguranţă că noi l-am depăşit pe Solomon prin descoperirile actuale din ştiinţă şi din celelalte domenii. Convingerea lui a fost totuşi că fericirea adevărată şi de durată în lumea aceasta nu poate fi găsită altcumva decât prin intrarea în armonie cu caracterul neprihănit al lui Dumnezeu, aşa cum este el înfăţişat de poruncile Sale. Teama de Dumnezeu, ascultarea de El, este datoria oricărui om. Iar la sfârşit, El ne va aduce la judecată pentru a da socoteală de deciziile luate.

Pentru unii, ideea că păzirea poruncilor este un aspect esenţial al datoriei noastre faţă de Dumnezeu sună a legalism. Dar argumentul lor nu stă în picioare. Întrebarea este: Cum putem fi în armonie cu Dumnezeu; pe ce bază vom fi judecaţi?

Fiecare act de ascultare şi de credincioşie faţă de Dumnezeu şi faţă de po­ runcile Sale ne aduce în armonie cu El. Iar Domnul Hristos a venit în lume tocmai pentru a ne aduce în armonie cu Tatăl. Ascultarea este cea mai bună dovadă a fap­ tului că suntem împăcaţi cu El. Dacă Îl iubim într-atâta de mult încât să ascultăm de El, vom avea bucuria de a primi la judecată un verdict favorabil.
Păzirea Legii nu ar trebui să fie o problemă pentru creştini, fiindcă ea este descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât viaţa noastră va întruchipa mai bine principiile Sale morale.

Solomon a făcut această afirmaţie de la finalul cărţii Eclesiastul în momentul în care şi-a verificat starea spirituală şi a căutat armonia cu Dumnezeu, şi nu cu lumea. Care este dovada că am abandonat căutarea lucrurilor pământeşti şi că suntem preocupaţi de lucrurile spirituale, că am părăsit păcatul şi suntem ai lui Dumnezeu? Da, este foarte important să fim în armonie cu Dumnezeu. Dar viaţa în armonie cu El nu încurajează încălcarea poruncilor cu fapta ori cu gândul.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO