Conștiința și Legea morală

 De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

(Faptele apostolilor 24:16)

Există în timpul în care trăim o nevoie acută de simţ moral care să fie în armo­nie cu gândul lui Dumnezeu şi cu Legea Sa. Noi trebuie să creştem neîncetat până la înălţimea staturii morale şi spirituale a lui Hristos.

După cum ne-o demonstrează istoria lumii noastre, omul a avut nenumăra­te tentative de a-şi înălţa propriul cod moral deasupra codului moral divin. Numai încrederea fermă în revelaţia Legii morale divine pe Muntele Sinai şi în declaraţiile făcute de Domnul Hristos în Predica Sa de pe Munte ne poate ajuta să avem un cuget curat şi un caracter moral ales. Pierderea încrederii în Legea divină sau ne­socotirea ei a dus întotdeauna la declin moral.

Din nefericire, aproape toţi suntem la un moment dat afectaţi de coborârea standardelor morale din societatea noastră. Suntem asaltaţi de judecăţile morale perfide ale oamenilor şi de pretextele lor şubrede. Avem nevoie să cunoaştem standardele morale şi totodată să primim puterea de a asculta de ele. Codul moral nu are puterea în el însuşi să ne facă ascultători, dar avem Evanghelia! Fără ea, nu am avea nicio şansă. Trebuie să începem cu Isus Hristos, cu Evanghelia şi cu pute­rea ei mântuitoare.

„Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui” (1 Ioan 2:3).
Ideea exprimată aici este cât se poate de clară: dacă pretindem că Îl cunoaştem pe Dumnezeu cu adevărat, trebuie să acceptăm soluţia Sa. Iar soluţia Sa este cât se poate de simplă: „Ţinta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută” (1 Timotei 1:5). Nu are rost să mai discutăm despre care poruncă este vorba aici. Când Învăţătorul Legii L-a întrebat: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Domnul nostru i-a îndreptat atenţia spre Cele Zece Porunci. Bine ar fi ca toţi creştinii să Îi pună această întrebare şi să accepte acelaşi răspuns!

Dumnezeu ar fi putut să nu ne înzestreze cu posibilitatea de a călca porun­cile Sale, dar, în acest caz, nu ar fi aflat niciodată ce fel de fiinţe suntem în realitate. Dacă nu am avea capacitatea de a lua decizii morale corecte şi de a ne forma un caracter moral asemănător cu cel al lui Hristos, nu am fi nimic. Dar, cu nişte oa­meni care sunt asemenea Fiului Său, lui Dumnezeu nu Îi este teamă să creeze un cer nou şi un pământ nou!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO