Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru.

(2 Corinteni 1:12)

Auzim frecvent îndemnui:„Fă ce-ţi dictează conştiinţa”. Mii de oameni sunt convinşi că, dacă se ghidează în viaţă după acest principiu, se vor achita de responsabilitatea lor morală faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Cu toate acestea, mulţi suferă de lipsă de discernământ în chestiunile morale.

Conştiinţa nu este o facultate morală independentă, ci este capacitatea minţii de a deosebi binele de rău. Nu ea ne spune ce este bine, ci Dumnezeu ne vorbeşte prin intermediul ei. Noi nu posedăm în fiinţa noastră abilitatea de a des­coperi sau de a afla care sunt obligaţiile noastre morale. Simţul moral nu ne poate descoperi ce este bine şi ce este rău. Răul şi binele ne sunt indicate de Dumnezeu şi de Legea Sa morală.

Ideea că în viaţă este bine să facem ceea ce ne dictează conştiinţa e greşită şi periculoasă, pentru că uneori conştiinţa este coruptă, slabă sau „însemnată cu fierul roşu” cum spune apostolul Pavel. Atunci, ea emite judecăţi morale greşite sau nu mai emite judecăţi morale deloc.

Dumnezeu ne cere să acceptăm standardul Său moral, nu standardul pe care ni-l născocim singuri. El aşteaptă de la noi să judecăm situaţiile şi faptele din perspectiva purităţii şi a neprihănirii caracterului Său, din perspectiva sfinţeniei Legii Sale şi în lumina vieţii lui Isus Hristos.
Fiecare situaţie şi fiecare faptă devin semnificative atunci când sunt aşezate în lumina adevărului descoperit de Dumnezeu. Când neglijăm să ne dezvoltăm sensibilitatea morală în acord cu desăvârşirea lui Dumnezeu, ajungem să ne fim singuri lege.

Cu ceva ani în urmă, am susţinut o serie de prezentări biblice şi îmi amin­tesc că, într-o seară, a participat şi un bărbat care deţinea o funcţie importantă în altă confesiune religioasă. Când i-am vorbit despre porunca a patra, el mi-a spus:
„Ştiu ce spune Legea lui Dumnezeu. Dar nu am de gând să mă schimb. Nu o las să mă necăjească. Voi face ceea ce îmi dictează conştiinţa!”

Nu este atât de important că oamenii ne judecă după standardele lor. Faptul cel mai important este că vom fi judecaţi de Dumnezeu după codul Său mo­ral. Aceasta este credinţa noastră şi aici rămânem! Dumnezeu să vină în apărarea noastră!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO