Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o Lege mare şi minunată.

(Isaia 42:21)

Moralitatea creştină are la bază revelaţia oferită de Dumnezeu la Sinai şi cuvintele rostite de Domnul Hristos în Predica de pe Munte. Ea arată că obligaţia noastră morală faţă de Dumnezeu este esenţială. De aceea, norma pentru noi este Hristos, Legea pe care El a dat-o şi a vestit-o.

Moralitatea pe care o insuflă şi pe care o pretinde credinţa creştină nu este rodul concluziilor sau al experienţei oamenilor. Ea este întotdeauna în avans faţă de progresele făcute de oameni şi are în vedere orice situaţie ce se poate ivi în lumea noastră până la sfârşitul timpului.

Este important să fim mereu receptivi la îndrumările morale oferite de Dumnezeu, şi nu la cele oferite de oameni. Îndurarea Sa îmbelşugată şi influenţa pe care El o exercită asupra noastră în diferitele situaţii prin care trecem nu schim­bă principiile Sale morale eterne. Adevărul lui Hristos trebuie să ne ia în stăpânire şi să ne călăuzească. Este nevoie să păstrăm Legea morală departe de intervenţiile omului păcătos, care, din fire, este în vrăjmăşie cu ea.

Legea cerului ar trebui să fie şi Legea pământului şi a tuturor locuitorilor lui. Realitatea este că toţi oamenii au păcătuit şi sunt imperfecţi din punct de vedere moral. Dar faptul şi mai grav este că unii se abat cu bună ştiinţă de la preceptele divine şi îşi manifestă în mod ostentativ împotrivirea faţă de Dătătorul Legii. Păcă­toşii simt mai degrabă nevoia să aducă argumente împotriva Legii morale, decât să o aplice în viaţa lor. Nu există pe pământul acesta un om suficient de înţelept ca să ofere sfaturi morale concepute de el şi nici suficient de puternic ca să asculte prin propriile eforturi de poruncile lui Dumnezeu.
Noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Modul în care am trăit va fi cântărit după standardul lui Dumnezeu, nu după părerile oa­menilor. Nu putem trăi şi cum vrea Domnul, şi cum vor oamenii.

Nu mi-am propus prin meditaţia de astăzi să perpetuez sau să amplific sta­rea noastră de vinovăţie sau de condamnare. Dorinţa mea este le vorbesc tuturor despre nevoia după Evanghelia mântuitoare a lui Isus Hristos. Aşa putem vesti o Lege mare şi minunată. Singuri, nu ne putem da seama ce e bine şi ce e rău. Numai Biblia ne ajută să facem această diferenţă. De aceea, Cele Zece Porunci îşi păstrează relevanţa şi nu se demodează niciodată.

Noi nu vrem să avem alt Dumnezeu, nu vrem să ne închinăm altui dumne­zeu decât Dumnezeului care ne-a dăruit Decalogul!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO