O credință realistă, într-o lume reală

 Toţi împreună… luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

(Faptele apostolilor 2:46,47)

Mă aflam de curând în biroul unui agent de turism pentru a discuta despre o călătorie peste ocean (pe care până la urmă nu am mai făcut-o). Doam­na îmi prezenta broşură după broşură, descriind cu însufleţire cât de fan­tastice erau locurile pe care plănuisem să le vizitez. Comentariile ei mi-au stârnit interesul şi i-am spus cu vădită încântare: „Presupun că aţi vizitat toate aceste locuri…”
„A, nu!” mi-a răspuns ea cu sinceritate.

În momentul acela, m-am gândit că ni se poate întâmpla şi nouă, creştinilor, să procedăm la fel. S-ar putea ca una dintre cauzele pentru care nu reuşim să îi câştigăm pe oameni de partea credinţei noastre să fie lipsa simţului realităţii.
Adevărul este că viaţa pe pământ este grea. Şi atunci creştinilor li se cere să-şi croiască drum printre oamenii pierduţi, să le cunoască singurătatea şi dramele prin care trec. Viaţa creştină autentică ne învaţă să trăim cu picioarele pe pământ. Sunt nenumăraţi oameni de toate vârstele care strigă după ajutor. Venirea la bi­serică în fiecare Sabat şi aducerea zecimilor şi darurilor reprezintă numai o parte a religiei noastre. Experienţa creştină nu este alcătuită numai din aceste aspecte. Pătrunde în vieţile semenilor tăi şi te vei convinge singur de acest adevăr.

Ceea ce este adevărat, măreţ şi frumos la religia noastră este contactul cu oamenii singuri şi copleşiţi de nevoi. De aceea, fereşte-te să spui că grija faţă de semeni ar fi nerealistă sau nefolositoare.

M-a impresionat dintotdeauna spiritul practic al primilor ucenici de după Cincizecime. Nimic din faptele lor şi din mărturisirea lor nu e plictisitor sau sâcâitor. Ei au prosperat şi s-au bucurat, în pofida unor condiţii incredibil de grele. Religia noastră nu este idealistă, ruptă de realitate, nu e o religie care acum ne face posomorâţi şi nefericiţi, dar care ne promite că în viitor vom avea câte-n lună şi în stele. Este o religie care se interesează de oameni şi care răspunde nevoilor lor aici şi acum.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO