Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei Întoarce la Dumnezeu, să Întăreşti pe fraţii tăi.”

(Luca 22:31,32)

Cuvintele acestea au fost adresate de Domnul Hristos lui Petru, pentru a-l avertiza, dar şi pentru a-l încuraja. El îi dezvăluie aici planul lui Satana de a-l zdrobi şi totodată dorinţa Sa de a-l ajuta să rămână credincios. Ca de obicei, Petru se grăbeşte să-l asigure că e gata să meargă cu El chiar şi în temniţă, şi la moarte. Atunci i-au răsunat în urechi cuvintele: „După ce te vei întoarce la Dum­nezeu, să întăreşti pe fraţii tăi:”

Nu le putem oferi altora ceea ce noi înşine nu avem. Iar în măsura în care suntem tari în credinţă şi stăpâni pe sine şi în măsura în care avem un caracter creştin, avem responsabilitatea de a-i întări pe cei din jurul nostru. Prin experienţa pe care a avut-o ca sclav în Egipt, Iosif a fost pregătit să îi întărească pe tatăl şi pe fraţii săi spre împlinirea destinului lor.

Nobleţea sufletească nu este niciodată mai măreaţă decât atunci când îi fereşte pe alţii de cădere, când îi inspiră să ia aceeaşi poziţie. Tinerii care calcă pe urmele lui Iosif, Daniel, Moise şi Pavel, în mijlocul decăderii morale din vremea noastră, sunt mai plăcuţi în ochii cerului decât toate catedralele din lume. Avem toate motivele să ne întoarcem la Dumnezeu.

Orice sunet îşi are ecoul lui. Orice lumină îşi are umbra ei. Orice faptă, orice cuvânt sau orice gând al nostru se răsfrânge asupra altora şi asupra noastră. Nu accepta să faci vreun lucru despre care ştii că l-ar slăbi pe altul din punct de vede­re moral. Nimic nu ne face mai nefericiţi decât să-i vedem pe alţii distruşi moral şi spiritual din cauza noastră.

Suntem noi sarea pământului? Dacă suntem, atunci avem datoria să dăm gust vieţii. Suntem noi lumina lumii? Atunci să răspândim lumină. Ne-am întors noi la Hristos? Atunci să îi întărim pe oameni moral şi spiritual. Am fost noi izbă­viţi din păcat şi aşezaţi pe Stânca Isus Hristos? Atunci să îi ajutăm pe alţii să aibă aceeaşi experienţă. Omul întors la Dumnezeu este diferit. Cele mai mari nume ale istoriei lumii nu sunt cele ale oamenilor bogaţi sau învăţaţi,ci cele ale oamenilor care poartă chipul Domnului Hristos

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO