Ci voi veţi primi o putere, când Se vapogori Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori in Ierusalim, in toată ludeea, in Samaria şi până la marginile pământului.

(Faptele apostolilor 1:8)

Dacă Domnul Hristos S-ar mai afla şi astăzi pe pământ, cu siguranţă că ne-ar lua cu El în ţinuturile Tirului şi Sidonului, ca să o vedem pe femeia siro-fe­niciană, la Ierihon ca să-l vedem pe Zacheu şi într-o mulţime de alte locuri unde vom vedea o sumedenie de oameni interesaţi de Împărăţia lui Dumnezeu. Nu a venit încă timpul să ne abandonăm responsabilităţile ce ne revin faţă de această lume.

Nu e timpul să stăm şi să ne bucurăm de ceea ce are să ne ofere lumea aceasta. Oamenii aşteaptă să le dăm mărturie cu aceeaşi înflăcărare, îndrăzneală şi iubire ce i-a caracterizat pe apostoli. Nu suntem încă gata să ne retragem la munţi. Mai avem încă de câştigat mulţi oameni pentru Hristos. Nu putem sta cu braţele încrucişate. Sunt prea multe lucruri de făcut. Diavolul a coborât la noi cu­prins de o mânie mare şi cu o mare dorinţă de a distruge.

Biserica nu va salva toată lumea, dar nici nu îi putem lăsa pe oameni să
piară. Uneori suntem tentaţi să credem că biserica e neputincioasă fiindcă nu a reuşit să aibă un mare impact asupra lumii. Totuşi, să nu uităm că împotriva tutu­ror forţelor răului luptă Tatăl, Domnul Hristos şi Duhul Sfânt. Puterea şi prezenţa divină vor asigura triumful Evangheliei veşnice şi al soliei îngerului al treilea în viaţa oamenilor.

Trebuie să privim viaţa din această perspectivă realistă. La nivel personal, niciuna dintre ocaziile în care ne-am lăsat înşelaţi şi conduşi de păcat nu ne re­comandă. Ne cutremurăm la gândul că păcatele noastre iau proporţii şi pătrund în vieţile altora până în profunzimi nebănuite de noi. Dar slavă lui Dumnezeu că Hristos va şterge raportul păcatelor noastre o dată pentru totdeauna! Când istoria păcatului se va sfârşi, nimic şi nimeni din univers nu ne va mai stârni amintirea greşelilor şi fărădelegilor noastre. Avem asigurarea că Dumnezeu nu le va mai scoate din adâncurile mării în care le-a aruncat. Avem certitudinea că nu ne vom mai aminti de ele în veacurile veşniciei. Nicăieri în univers nu vom găsi vreo urmă a răului săvârşit. Mulţumim lui Dumnezeu că vom fi curaţi şi nepătaţi pentru tot­deauna!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO