Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile? ”

(Luca 24:32)

Întrebarea: „Nu ne ardea inima în noi…?’rostită de cei doi ucenici pe drumul spre Emaus, sugerează ardoarea interesului religios trezit de înţelegerea clară a adevărului pe măsură ce Hristos le deschidea Scripturile.

Există în inimile şi în minţile a milioane de oameni dorul arzător de a studia Biblia şi de a o cunoaşte, setea reală de a auzi glasul lui Dumnezeu, de a înţelege voia Sa pentru ei. Ei tânjesc nu atât după informaţii, cât după un caracter schim­bat, îşi doresc să afle adevărul spiritual relevant pentru existenţa lor cotidiană.

Le datorăm acestor oameni un răspuns la nevoile lor. Solia celui de-al treilea înger vorbeşte despre neprihănire şi despre aderarea la această neprihănire. Dar pentru a o putea transmite altora, ea trebuie să devină mai întâi o realitate în viaţa noastră. Scopul existenţei noastre în lumea aceasta nu este acela de a face de pază în jurul doctrinelor adventiste, după cum nici sarcina soldaţilor într-o luptă nu este să rămână în barăcile lor şi să urmărească atent dacă îşi menţin poziţiile. Sarcina pe care am primit-o de la Dumnezeu este aceea de a aprinde un foc în inimile oamenilor, de a le îndrepta privirile către Hristos şi către Cuvântul Său.

A merge astăzi pe drumul spre Emaus înseamnă a avea acea experienţă a deschiderii ochilor, a înţelegerii adevărului prin Duhul Sfânt, care să ne facă inimi­le să ardă în noi şi care să ne lumineze vieţile. Avem nevoie de tăria de caracter şi de îndrăzneala de care a dat dovadă apostolul Pavel înaintea lui Festus şi Agripa. Lumina din Cuvântul lui Dumnezeu a strălucit prin mărturia Sa şi a aprins con­vingerea în inimile ascultătorilor săi. Adevărul are acest efect extraordinar asupra celor care îl primesc.

Trebuie să ne vedem pe noi înşine ca făcând parte din planul lui Dumne­zeu. Noi ştim că Dumnezeu ne-a promis ceva atât nouă, cât şi oamenilor cu care lucrăm. Şi, asemenea profeţilor şi apostolilor, ştim că mesajul pe care îl prezentăm vine de la El. Să răspundem aşadar miilor de voci care strigă după lumină şi aş­teaptă un răspuns de la cei care au adevărul lui Dumnezeu!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO