Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?

(2 Împăraţi 2:14)

Întrebarea aceasta a fost pusă de Elisei, profetul tânăr ales să continue lucrarea lui Ilie, cel mai cunoscut profet al Israelului. Ilie ştia că în curând avea să fie luat la cer şi a încercat să-l convingă pe Elisei să-l lase singur pentru acel moment măreţ:„Rămâi aici, te rog”. Însă Elisei nu a vrut să accepte sub nicio formă: „Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi:”

Au mers astfel împreună până au ajuns pe malul Iordanului. Ilie a lovit apele cu mantaua sa, apele s-au despărţit într-o parte şi într-alta, iar ei au trecut amân­doi pe uscat. Ştiind că sosise clipa aşteptată, Ilie i-a spus lui Elisei: „«Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine!» Elisei a răspuns: «Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!» … şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita…” (2 Împăraţi 2:9,11,12).

După luarea la cer a lui Ilie, Elisei a luat mantaua căreia îi dăduse drumul profetul, a făcut cale întoarsă şi a ajuns iarăşi pe malul Iordanului. A lovit şi el ape­le la fel ca Ilie şi a zis: „Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?” Apele s-au despărţit şi a trecut pe uscat.

În perioada în care i-a slujit lui Ilie, Elisei a învăţat foarte multe despre Dum­nezeu. Cu siguranţă că Ilie a exercitat o mare influenţă asupra sa. Acum venise totuşi momentul să-l cunoască pe Domnul personal. Şi pentru că Ilie Îl reprezen­tase cu atâta credincioşie pe Dumnezeul său, Elisei a pus o întrebare importantă: „Unde este Domnul, Dumnezeul lui Ilie?”

Aceasta este o întrebare fundamentală. Bărbaţii şi femeile creştine care sunt cel mai aproape de noi şi de sufletul nostru ne transmit o anumită imagine despre Dumnezeul în care pretindem a crede. Ca reprezentanţi ai lui Isus Hristos, noi credem în dragoste, în neprihănire, în puritate, în onoare, în integritate. Şi pre­tindem că umblăm cu Dumnezeu. Viaţa noastră stă mărturie în această privinţă. Atunci oamenii din jurul nostru îşi pun întrebarea:„Unde este Dumnezeul acestui creştin?” Nu există întrebare mai importantă decât aceasta.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO