Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

(Coloseni 3:2)

Mi-am dorit foarte mult să-i învăţ un lucru pe tinerii care au participat de-a lungul anilor la orele mele: cum să dea şi cum să primească iubire cura­tă şi aleasă. Numai dragostea curată este adecvată în relaţiile noastre cu ceilalţi şi cu Dumnezeu. Numai prin dragoste putem să ne raportăm potrivit la Dumnezeu şi la oameni. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat …” În Biblie, Dumnezeu nu ne dă doar învăţături, ci ni Se dăruieşte pe Sine.

Apostolul Pavel aminteşte undeva despre nevoia noastră de a pricepe care este înălţimea dragostei lui Dumnezeu (vezi Efeseni 3:18). Ceea ce oamenii din zilele noastre numesc dragoste nu este decât un mod de manifestare scandalos, care nu are nicio legătură cu dragostea divină. Toţi oamenii au nevoie să-şi supu­nă trebuinţele de bază dragostei înalte a lui Dumnezeu.

Dragostea este darul lui Dumnezeu. Însă cât de mult a fost ea denaturată şi pervertită! Astfel, când cineva spune că iubeşte, spune de fapt că vrea să posede, să-şi satisfacă poftele, să profite de alţii din punct de vedere religios, financiar, sexual sau social. Dar nimănui nu-i place să fie folosit. Iar atunci când cineva este folosit de alţii, simţământul valorii sale personale este distrus.

Dragostea Domnului Hristos ne oferă un simţământ real al valorii persona­le, o stare bună de spirit. Dumnezeu nu ne îngrădeşte şi nu ne suprimă nevoile de bază. El ne dezvoltă mereu capacitatea de a iubi şi ne ajută să înţelegem mai bine valoarea dragostei. Numai El ne poate face capabili să dăruim iubire adevărată, total opusă iubirii josnice pe care o inspiră Diavolul.

Dragostea pervertită poate fi învinsă numai prin dragostea curată a lui Dumnezeu. Imoralitatea poate fi eradicată în mod eficient numai prin dragostea care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Nimic nu îl poate întina pe cel care primeşte cu inima deschisă puterea înălţătoare a lui Hristos; nimic nu îl poate mânji; nimic nu îl poate speria; nimic nu îl poate înşela. „Cunoaşteţi şi cre­deţi dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi, şi veţi fi în siguranţă; dragos­tea aceasta este o fortăreaţă ce rezistă la toate amăgirile şi atacurile lui Satana:’
– Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 119

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO