[Eu sunt] Cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

(Apocalipsa 1:18)

Deşi a trăit pe pământ în urmă cu circa două mii de ani, Domnul Isus Hristos este încă viu şi implicat în existenţa omenirii. Creştinul primeşte de la El puterea şi prezenţa Sa şi porneşte pe noua cale ce duce la viaţă. Când intră în viaţa noastră, Hristos este o sursă de putere, nu o sursă de probleme. Lumea are nevoie de această putere. El este singura Fiinţă căreia merită să Îi încredinţăm sufletul nostru.

Motivul pentru care Hristos nu reuşeşte să ne cucerească total şi să trăiască deplin prin noi este dorinţa noastră de a face ce ne place şi cum credem noi că e mai bine. Dacă Îl vom dori însă pe Hristos cel viu şi dacă Îl vom recunoaşte ca Domn al nostru, atunci El nu va mai fi doar un om care a trăit odată pe pământ, ci va fi contemporan cu noi. Dacă dedicarea noastră este serioasă, atunci vom mer­ ge până la capăt. El va deveni tot mai preţios pentru noi pe măsura identificării cu El. Iar identificarea cu El are loc atunci când primim viaţa Sa.

Trăirea în Hristos nu ţine de vârstă, ci de dedicare. Unii spun că Îl acceptă pe Hristos şi dragostea Sa, dar că nu pot accepta Legea Sa. Totuşi, dacă Îl dorim cu adevărat pe Hristos, vom dori totodată puritatea Sa, neprihănirea Sa, onestita­ tea Sa şi tot ce este El. Iubirea Sa este cea mai curată şi cea mai matură iubire pe care a cunoscut-o omul vreodată. Când Îl primim pe Hristos, primim tot ceea ce înseamnă El.

Ne putem lua chiar acum cinci minute în care să acceptăm total cerinţele Domnului Hristos pentru noi. Ce fel de relaţie îţi doreşti să ai cu Isus? Angaja­mentul parţial este inutil şi nu va funcţiona. Nici în cazul relaţiei de căsătorie nu ne putem lua un angajament parţial dacă ne dorim să avem parte de dragoste adevărată. O recunoaştere parţială a drepturilor pe care le au soţul şi soţia unul asupra altuia înseamnă dezastru pentru căsnicie. Adevărata problemă a multora este că ei nu vor ca Hristos să fie Domnul lor.Totuşi, numai acceptarea Sa ca Domn aduce cu sine motivaţia şi puterea pentru o viaţă nouă, schimbată.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO