În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat În picioare şi a strigat: „Dacă Însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cine crede În Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”

(Ioan 7:37,38)

Viaţa creştină este o viaţă deplină, abundentă, pentru că Îl are ca sursă pe Însuşi Dumnezeu. Ea este ca un râu ale cărui ape se revarsă nestăvilite peste maluri. Creştinul este caracterizat de o vitalitate debordantă. El le împărtă­şeşte celor din jur viaţa şi dragostea cu care Dumnezeu i-a umplut sufletul.

Noi nu primim viaţă de la Hristos ca s-o păstrăm pentru noi înşine. Noi nu mai trăim pentru noi înşine. Şi nu putem să trăim fără să dăm mărturie. Noi sun­tem ambasadorii lui Hristos.

Mai putem pretinde că suntem creştini dacă nu avem viaţă de oferit spre binecuvântarea şi mântuirea altora? Simplul fapt că purtăm numele de creştini nu ne face în mod automat nişte martori activi pentru Hristos. Dacă ne autoimpu­ nem să dăm mărturie, ne simţim de obicei straniu. Cei care ne ascultă se îndepăr­ tează sau se simt iritaţi. Atunci ce e de făcut? Să revenim la textul de astăzi,în care Hristos ne promite că, dacă vom crede în El„,din inima [noastră] vor curge râuri de apă vie’:Efectul despre care vorbeşte El aici este unul spontan, şi nu unul forţat.

„Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El” (Ioan 7:39).„Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor” (Zaharia 4:6). Domnul Hristos Şi-a început lucrarea abia după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt. Iar Scriptura spune că Lui, Dumnezeu nu l-a dat Duhul „cu măsură” (Ioan 3:34). La botez, Duhul Sfânt a coborât peste El sub forma unui porumbel şi a locuit în El de atunci încolo. La fel s-a întâmplat cu apostolii şi cu ucenicii la Cincizecime. Ei au putut începe lucrarea pentru alţii abia după ce au primit Duhul Sfânt. Atunci, într-o singură zi s-au con­ vertit la creştinism trei mii de oameni. Câştigarea de suflete este lucrarea Spiritului Sfânt. Este o experienţă foarte impresionantă, care aduce multă satisfacţie.

Fiecare dintre noi se luptă într-o măsură mai mică sau mai mare cu timidi­ tatea, cu diferite temeri sau inhibiţii. Duhul Sfânt ne dă puterea de a da mărturie şi de a sluji cu curaj.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO