[sâmbătă, 7 octombrie] Misiunea lui Dumnezeu pentru noi (II)

 

 

Text de memorat:

 

Matei 28:19

„ Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh”.

 

Tema pe care o studiem în acest trimestru se regăsește în întreaga Scriptură. Este firul care leagă istoria omenirii și demonstrează planul lui Dumnezeu pentru creația Sa. Mai mult, consolidează revelația divină printr-un obiectiv principal: restaurarea chipului lui Dumnezeu în copiii Săi căzuți (compară cu Coloseni 3:9,10; 1 Ioan 3:2).

 

Misiunea lui Dumnezeu funcționează, de asemenea, drept cadrul în care ar trebui să vedem și să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Când citim Biblia putem identifica un Dumnezeu care caută ferm o relație cu noi. În ciuda despărțirii provocate de păcat (Isaia 59:2), prin misiunea Sa Dumnezeu continuă să refacă relația cu omenirea până la momentul glorios când El va face „toate lucrurile noi” (Apocalipsa 21:5).

 

Până atunci, Dumnezeu a ales să Se manifeste față de noi într-un mod prin care să Îi putem înțelege natura și scopul și, mai presus de toate, prin care să putem avea o relație adevărată și de durată cu El. Cu alte cuvinte, ajungem nu doar să Îl cunoaștem, ci și să le împărtășim altora experiența noastră cu El și dragostea Lui salvatoare.

 

Prin urmare, în Scripturi, Dumnezeu ne oferă elementele de bază a ceea ce înseamnă misiunea Lui.

 

7-14 octombrie: Săptămâna de Consacrare Personală
14 octombrie: Dar pentru construcții, bugetul Conferințelor (colectă)
14 octombrie: Ziua Administrării Creștine a Vieții

 

 

Studiu zilnic:

 

Psalmii 148 – Proverbele 4
1. Cine trebuiau să fie legați cu lanțuri și obezi de fier?
2. Câte feluri de instrumente apar în Psalmul 150?
3. Ce este un lanț de aur la gât?
4. Ce este un pom de viață pentru cine o apucă?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Zile de slujire”
5. Care era hrana zilnică a pescarilor din Galileea?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO