[vineri, 23 iunie]

 

 

„Trimiși ai lui Dumnezeu cu fețele luminate și strălucind de sfântă
consacrare se vor grăbi din loc în loc să transmită mesajul din cer.
Avertizarea va fi rostită prin mii de voci pe tot pământul. Se vor face
miracole, bolnavi vor fi vindecați și semne și minuni îi vor însoți pe
credincioși. Satana, de asemenea, va acționa prin false minuni, făcând să
coboare chiar foc din cer înaintea oamenilor (Apocalipsa 13:13). Astfel,
locuitorii pământului vor fi determinați să ia o poziție.

 

Mesajul va fi transmis nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea
profundă produsă de Duhul lui Dumnezeu. Argumentele au
fost prezentate. Sămânța a fost semănată, iar acum va răsări și va aduce
rod. Publicațiile distribuite de misionari și-au exercitat influența, totuși
mulți a căror minte a fost impresionată au fost împiedicați să înțeleagă
pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum, razele de lumină
pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri
ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut strâns. Relațiile de familie
și legătura cu biserica nu-i mai pot trage înapoi acum. Adevărul este
mai valoros pentru ei decât orice. În ciuda forțelor unite împotriva adevărului,
un mare număr de oameni va lua poziție de partea Domnului”
(Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 612).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO