[marți, 20 iunie] Reforma continuă

 

 

Dumnezeu a ridicat un popor, în zilele din urmă, care să stea pe umerii reformatorilor din trecut, având Biblia ca unic crez, pe Hristos, ca singura sursă de mântuire, Duhul Sfânt, ca singura sursă de putere și întoarcerea Domnului nostru, ca împlinirea speranțelor lor. Adevăruri îndelung ascunse de întunericul rătăcirii și al tradiției, inclusiv adevăratul Sabat biblic, vor fi proclamate lumii chiar înainte de întoarcerea Domnului nostru.

 

Mesajele celor trei îngeri au dat naștere acestei mișcări din zilele din urmă care să completeze Reforma și să contribuie la îndeplinirea lucrării lui Hristos pe acest pământ. Marile profeții ale ultimei cărți din Biblie descoperă o mișcare divină istorică ce se ridică din dezamăgire pentru a proclama lumii solia finală a lui Dumnezeu. Apocalipsa 14 descrie o biserică mondială care acoperă pământul cu vestea bună a Evangheliei veșnice. Celor trei îngeri din Apocalipsa 14 li se alătură un alt înger, în Apocalipsa 18. Acesta dă putere proclamării celor trei dintâi, astfel încât „pământul s-a luminat de slava lui” [Dumnezeu] (Apocalipsa 18:1). Apocalipsa 18 pune accent pe evenimentele majore care duc la punctul culminant din istoria omenirii și la biruința finală a Evangheliei.

 

4. Citește Apocalipsa 18:1. Care sunt trei lucruri pe care Ioan ni le spune despre  acest înger? (Vezi și Habacuc 2:14.)

 

Apocalipsa 18:1

„După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui”.

 

Habacuc 2:14

„Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă”.

 

Îngerul care coboară din prezența glorioasă a lui Dumnezeu, din sala tronului din sanctuar, a fost însărcinat să proclame ultima solie a harului lui Dumnezeu și să avertizeze locuitorii pământului cu privire la ce urmează să vină asupra planetei Pământ.

 

Textul spune că îngerul vine cu „o mare putere”. În greaca Noului Testament, cuvântul pentru „putere” este exhousia. Isus folosește acest cuvânt în Evanghelia după Matei în legătură cu trimiterea ucenicilor Săi. În Matei 10:1, Isus le dă ucenicilor Săi „putere” asupra stăpânirilor și puterilor răului. Îi trimite cu putere divină pentru a birui în lupta dintre bine și rău. În Matei 28:18,19, El îi trimite încă o dată, dar de data aceasta cu „toată puterea” în cer și pe pământ, ca să meargă și să facă „ucenici din toate neamurile”.

 

În final, cum se rezumă problemele zilelor din urmă (și cele din fiecare zi) la autoritate? A cui autoritate o respectăm: a lui Dumnezeu, a noastră, a puterii fiarei sau a altcuiva? A cui autoritate o urmezi acum?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO