[miercuri, 21 iunie] Slava lui Dumnezeu umple pământul

 

 

5. Citește Apocalipsa 4:11; 5:12 și 19:1. Ce cuvinte sunt asociate cu slava lui Dumnezeu care umple pământul, așa cum descrie Apocalipsa 18:1?

 

Apocalipsa 4:11

„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

 

Apocalipsa 5:12

„Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!””

 

Apocalipsa 19:1

„După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!”

 

Apocalipsa 18:1

„După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.”

 

Marea luptă dintre bine și rău în univers este și despre onoarea sau reputația lui Dumnezeu. Satana, un înger răzvrătit, a declarat că Dumnezeu este nedrept, că pretinde închinare, dar oferă puțin în schimb. Cel rău declară că Legea lui Dumnezeu ne restricționează libertatea  și ne limitează bucuria.

 

Viața, moartea și învierea lui Isus au distrus acel mit. Cel care ne-a creat S-a aruncat în groapa cu șerpi a acestei lumi pentru a ne răscumpăra. Pe cruce, a răspuns acuzațiilor lui Satana și a demonstrat că Dumnezeu este atât iubitor, cât și drept.

 

Cucerit de dragostea Sa, preocupat de onoarea Sa, poporul Său din zilele din urmă descoperă slava Sa – caracterul Său iubitor, gata să se sacrifice – unei lumi egocentrice, lipsite de Dumnezeu, iar pământul este luminat de caracterul lui Dumnezeu.

 

6. Citește Exodul 33:18,19. În ce mod Își descoperă Dumnezeu slava înaintea lui Moise? Ce este slava lui Dumnezeu?

 

Exodul 33:18,19

„Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!””

 

Slava lui Dumnezeu este caracterul Său. Pământul se umple de slava lui Dumnezeu când suntem plini de dragostea lui Dumnezeu și când caracterele noastre sunt schimbate prin dragostea Lui răscumpărătoare.

 

Manifestarea dragostei Lui în viața noastră descoperă lumii slava Lui, caracterul Lui. Ultima avertizare care va fi proclamată unei lumi acoperite de întunericul spiritual, purtată de către cei trei îngeri în mijlocul cerului, este: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă” (Apocalipsa 14:7).

 

Faptele noastre bune, neprihănirea și bunătatea noastră nu au nicio slavă. „Solia dreptății lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului […]. Aceasta este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea îngerului al treilea” (Ellen G. White, „Mărturii pentru biserică”, vol. 6, p. 19). Ellen G. White scrie și: „Ce este îndreptățirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu, care coboară în țărână slava omenească și face pentru om lucrarea pe care el nu are puterea să o facă singur” („Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei”, p. 456).

 

Nicio slavă pentru noi; în schimb, toată slava pentru Dumnezeu!

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO