[marți, 6 decembrie] Reîncarnarea

 

 

Noțiunea păgână de suflet nemuritor stă la baza teoriei nebiblice a reîncarnării, sau transmigrației sufletului. Această teorie a fost adoptată de unele religii mondiale semnificative. În timp ce majoritatea creștinilor cred în existența unui suflet nemuritor care locuiește definitiv în rai sau în iad după moarte, cei care cred în reîncarnare susțin că sufletul nemuritor traversează multe cicluri de moarte și renaștere aici, pe pământ. Unii cred că reîncarnarea este un proces de evoluție spirituală care îi permite sufletului să atingă niveluri superioare de cunoaștere și moralitate în parcursul său spre perfecțiune. Hindușii cred că sufletul etern trece printr-o progresie a conștiinței – sau prin samsara – în șase tipuri de viață: acvatică, a plantelor, a reptilelor și insectelor, a păsărilor,
a animalelor și a ființelor umane, inclusiv a locuitorilor cerului.

 

3. Citește Evrei 9:25-28 și 1 Petru 3:18. Dacă Isus a murit „o singură dată” și, în același fel, toți oamenii mor doar „o singură dată”, de ce chiar și unii presupuși creștini cred într-o formă de reîncarnare?

 

Evrei 9:25-28

„25 Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuşi, ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui, 26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa. 27 Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, 28 tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”.

 

1 Petru 3:18

„Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,…”

 

Mulți oameni cred nu în ce ar trebui să creadă, ci în ce vor să creadă. Dacă o teorie le aduce pace și confort existențial, le e suficient ca s-o îmbrățișeze. Dar cei care iau în serios Biblia sub nicio formă nu pot accepta teoria reîncarnării. Iată de ce: (1) reîncarnarea contrazice învățăturile biblice referitoare la caracterul muritor al „sufletului” și la învierea trupului (1 Tesaloniceni 4:13-18); (2) contrazice învățătura despre mântuirea prin har, prin credința în lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos (Efeseni 2:8-10), și o înlocuiește cu faptele omenești; (3) contrazice învățătura biblică potrivit căreia destinul veșnic este hotărât pentru totdeauna de deciziile pe care omul le ia în această viață (Matei 22:1-14; Matei 25:31-46); (4) această teorie minimalizează semnificația și relevanța celei de-a doua veniri a lui Isus (Ioan 14:1-3) și (5) propune persoanei în cauză unele oportunități după moarte pentru a-și depăși dificultățile din viață, ceea ce este nebiblic (Evrei 9:27).

 

Pe scurt, în credința creștină nu există loc pentru conceptul de reîncarnare.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO