[miercuri, 31 august] O gură închisă

 

 

Cele mai grăitoare exemple de blândețe manifestată în focul cuptorului vin de la Isus. Când a zis să venim și să învățăm de la El, căci El este „blând și smerit cu inima” (Matei 11:29), Isus S-a referit la modalități pe care noi probabil nu ni le imaginăm.

 

5. Citește 1 Petru 2:18-25. Petru le oferă sclavilor niște sfaturi surprinzătoare. El arată cum a reacționat Isus la nedreptate și durere și le sugerează că El le-a lăsat „o pildă, ca să calc[e] pe urmele Lui” (1 Petru 2:21). Ce principii ale blândeții și smereniei în focul încercărilor putem extrage din exemplul lui Isus, așa cum este prezentat de Petru?

 

1 Petru 2:18-25

„18 Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit. 19 Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. 20 În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. 22 „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” 23 Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul[a] sufletelor voastre”.

 

Este cumplit să vezi pe cineva cum nedreptățește pe altcineva. Și este extrem de dureros când noi suntem cei nedreptățiți. Deoarece în mod normal avem un puternic simț al dreptății, în caz de nedreptate instinctele noastre vor să îndrepte lucrurile, în timp ce manifestăm ceea ce credem că este o mânie „sfântă”, îndreptățită.

 

Nu e ușor de trăit așa. Poate e chiar imposibil, cu excepția cazului în care adoptăm un adevăr crucial – în toate situațiile de nedreptate să credem că Tatăl nostru din cer deține controlul și El va acționa în favoarea noastră la momentul oportun, după voia Sa. Aceasta mai înseamnă și că trebuie să fim deschiși la posibilitatea ca, asemenea lui Isus, să nu fim mereu scutiți de nedreptate. Dar întotdeauna trebuie să ne amintim că Tatăl nostru ceresc este încă alături de noi și deține controlul.

 

Sfatul lui Petru, formulat pe baza modelului lui Isus, ne surprinde pentru că sugerează că tăcerea în fața nedreptății este o mărturie mai bună pentru slava lui Dumnezeu decât faptul de „a-i pune pe oameni la punct”. Atunci când a fost interogat de Caiafa și de Pilat, Isus ar fi putut spune o mulțime de lucruri pentru a îndrepta situația și a Se justifica, dar nu a făcut-o. Tăcerea a fost o mărturie în favoarea blândeții Lui.

 

Cum gestionezi situațiile în care ești tratat nedrept? Cum poți aplica mai bine în viața ta unele principii analizate astăzi?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO