[luni, 29 august] Mijlocirea pentru har

 

 

2. Citește Exodul 32:1-14. Ce rol are Moise în acest episod?

 

Exodul 32:1-14

„Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!” 2 Aaron le-a răspuns: „Scoateţi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre şi aduceţi-i la mine.” 3 Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron. 4 El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: „Israele, iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!” 5 Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!” 6 A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace. 7 Domnul a zis lui Moise: „Scoală şi pogoară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. 8 Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: ‘Israele, iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!’ ” 9 Domnul a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10 Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.” 11 Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare? 12 Pentru ce să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului?’ Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău. 13 Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te pe Tine Însuţi: ‘Voi înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta de care am vorbit, şi ei o vor stăpâni în veac’.” 14 Şi Domnul S-a lăsat de răul, pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său”.

 

După ce israeliții au început să se închine la vițelul de aur, Dumnezeu a hotărât că merseseră prea departe și a anunțat că avea să-i distrugă, iar pe Moise să-l facă un mare popor. Dar, în loc să profite de oferta lui Dumnezeu, Moise Îl imploră să-i acorde har poporului Său, iar Dumnezeu Se lasă înduplecat.

 

Pasajul de mai sus ridică două probleme importante. În primul rând, intenția lui Dumnezeu de a distruge poporul rebel și a-l binecuvânta pe Moise a fost un test pentru Moise. Dumnezeu voia ca Moise să demonstreze câtă milă simțea pentru acei oameni deznădăjduit de neascultători. Și Moise a trecut testul. Asemenea lui Isus, el a pledat pe lângă Dumnezeu să manifeste îndurare față de păcătoși. Acest lucru dezvăluie ceva foarte interesant: uneori, Dumnezeu ne poate lăsa și pe noi să dăm piept cu adversitatea; poate îngădui să ajungem în cuptorul încercării pentru ca El, noi și universul care ne privește să vedem câtă compasiune avem pentru cei îndărătnici.

 

3. Ce motive a adus Moise când I-a cerut Domnului să nu nimicească poporul?

 

În al doilea rând, acest pasaj arată că opoziția și neascultarea constituie o chemare la manifestarea harului. Este nevoie de har atunci când oamenii îl merită cel mai puțin. Totodată, când oamenii îl merită cel mai puțin este și momentul când noi ne simțim cel mai puțin îndemnați să-l oferim. Totuși, când sora lui, Maria, l-a criticat, Moise a strigat către Domnul ca să o vindece de lepră (Numeri 12). Când Dumnezeu S-a mâniat pe Core și pe adepții lui și a amenințat că îi va distruge pe toți, Moise s-a aruncat cu fața la pământ și a pledat pentru viețile lor. Următoarea zi, când israeliții au protestat la adresa lui Moise din cauză că muriseră rebelii și când Dumnezeu a amenințat iarăși că-i va distruge pe toți, Moise a căzut cu fața la pământ și i-a cerut repede lui Aaron să facă ispășire pentru toți (Numeri 16). În blândețea sa, în caracterul lui dezinteresat manifestat în acest cuptor al încercării, Moise a căutat harul pentru cei care cu siguranță nu îl meritau.

 

Gândește-te la cei despre care crezi că merită cel mai puțin harul. Cu blândețe dezinteresată, cum poți fi tu o descoperire a harului divin pentru ei?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO