[duminică, 28 august] Pâine frântă și must turnat

 

 

Oswald Chambers afirmă că noi trebuie să fim „pâine frântă și must turnat” pentru alții. Ce crezi că vrea să spună prin această expresie?

 

Peste tot în Biblie există exemple de oameni care s-au „frânt” pentru alții. Moise a fost chemat să îndure nesfârșite valuri de bârfe și critici în timp ce îi conducea pe israeliți spre Țara Promisă. Iosif a fost chemat la un parcurs care a implicat trădare și închisoare, ajungând sclav în Egipt. În fiecare caz, Dumnezeu a îngăduit aceste situații pentru ca viața copiilor Săi să devină o scenă a manifestării harului și grijii Sale, în beneficiul nu doar al celor implicați, ci și al altora. Dumnezeu ne poate folosi și pe noi în același fel. E ușor să ajungem nemulțumiți sau răniți în astfel de situații. Dar, așa cum am observat în secțiunea de ieri, blândețea este capacitatea dată de Dumnezeu de a suporta aceste lucruri cu răbdare și fără nemulțumire.

 

1. Citește Ezechiel 24:15-27. Ce se întâmplă în acest pasaj? De ce a fost Ezechiel trecut printr-un asemenea cuptor?

 

Ezechiel 24:15-27

„15 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16 „Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jeleşti, nici să nu plângi şi să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea. 17 Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morţi! Leagă-ţi turbanul, pune-ţi încălţămintea în picioare, nu-ţi acoperi barba şi nu mânca pâinea de jale!” 18 Vorbisem poporului dimineaţa, şi seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise. 19 Poporul mi-a zis: „Nu vrei să ne lămureşti ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?” 20 Eu le-am răspuns: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21 ‘Spune casei lui Israel: «Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, voi pângări Locaşul Meu cel Sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi, şi fiii voştri şi fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat după voi, vor cădea ucişi de sabie. 22 Şi atunci veţi face cum am făcut şi eu. Nu vă veţi acoperi barba şi nu veţi mânca pâinea de jale, 23 veţi sta cu turbane pe cap şi cu încălţămintea în picioare, nu vă veţi jeli şi nici nu veţi plânge, ci veţi tânji pentru nelegiuirile voastre şi vă veţi văita între voi. 24 Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. Şi, când se vor întâmpla aceste lucruri, veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeu. 25 Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria şi fala lor, ce le este scump ochilor şi lucrul iubit de ei, pe fiii şi fiicele lor, 26 în ziua aceea, va veni un fugar la tine, ca să-ţi dea de ştire şi să auzi cu urechile tale. 27 În ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi şi nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei, şi vor şti că Eu sunt Domnul.»’ ”

 

În Ezechiel 24:24, Dumnezeu spune: „Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face întocmai cum a făcut el. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu” (sau „Stăpânul Domn”, NTR). Prin exemplul lui Ezechiel, copiii lui Israel aveau să fie convinși de adevărul cu privire la persoana lui Dumnezeu – Stăpânul Domn – și aveau să vadă acest adevăr pe măsură ce erau martorii împlinirii profeției simbolizate de viața și suferința lui Ezechiel. Cine știe câți oameni Îl vor vedea pe Stăpânul Domn și prin noi în situațiile grele?

 

Mai devreme sau mai târziu, viața ne pune pe toți la pământ. Care a fost experiența frângerii tale? Ce lecții ai învățat? Cum poate sufletul tău frânt să fie folosit de Domnul pentru a-i ajuta pe alții?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO