[miercuri, 10 august] Planurile Tatălui pentru noi

 

 

5. Toată lumea caută speranța. Dar unde se găsește? Pentru unii, speranța se găsește în zâmbetul unui prieten. Pentru alții, speranța se naște din siguranța financiară sau dintr-un mariaj stabil. Tu unde cauți de obicei speranța și curajul?

 

În cartea Ieremia, profetul le scrie unor oameni care își pierduseră speranța în țara în care erau captivi. „Pe malurile râurilor Babilonului, ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion” (Psalmii 137:1). Dar, deși erau cu inima frântă, Ieremia le prezintă motive să
nu-și piardă speranța.

 

6. Ce motive de speranță găsești în Ieremia 29:1-10?

 

Ieremia 29:1-10

„Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămăşiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor şi întregului popor pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon, 2 după ce împăratul Ieconia, împărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda şi ale Ierusalimului, lemnarii şi fierarii au părăsit Ierusalimul. 3 Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Şafan, şi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimişi la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele: 4 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinşii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: 5 ‘Zidiţi case şi locuiţi-le; sădiţi grădini şi mâncaţi din roadele lor! 6 Luaţi-vă neveste şi faceţi fii şi fiice; însuraţi-vă fiii şi măritaţi-vă fetele, să facă fii şi fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi, şi să nu vă împuţinaţi. 7 Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!’ 8 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Nu vă lăsaţi amăgiţi de prorocii voştri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voştri; n-ascultaţi nici de visătorii voştri, ale căror vise voi le pricinuiţi! 9 Căci ei vă prorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimis’, zice Domnul. 10 Dar iată ce zice Domnul: ‘De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta”.

 

În acest pasaj sunt trei surse importante de speranță. În primul rând, Dumnezeu spune că poporul Lui nu ar trebui să renunțe la speranță, deoarece situația în care se află nu este rezultatul întâmplării sau al unei nenorociri neprevăzute. Însuși Dumnezeu spune: „prinșii de război
[…] i-am dus din Ierusalim la Babilon” (Ieremia 29:4).

 

În al doilea rând, Dumnezeu le spune copiilor Săi că nu ar trebui să-și piardă speranța, pentru că El lucrează chiar în mijlocul dificultăților prin care trec. „Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei” (Ieremia 29:7).

 

În al treilea rând, Dumnezeu îi spune poporului că nu ar trebui să rămână fără speranță, deoarece El va pune capăt robiei la un moment dat. „Dar iată ce zice Domnul: «De îndată ce vor trece șaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta»” (Ieremia 29:10).

 

După ce explică modul în care a avut grijă de trecutul lor, are grijă de prezentul lor și va avea grijă de viitorul lor, Dumnezeu comunică frumos grija Lui duioasă față de credincioșii Săi (vezi Ieremia 29:11-14).

 

Citește Ieremia 29:11-14, rostind numele tău după pronumele „tine”, ca și când Dumnezeu îți face aceste promisiuni ție, personal. Aplică-le la tine, oricare ar fi luptele cu care te confrunți în prezent.

 

Ieremia 29:11-14

„11 Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 12 Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. 13 Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima. 14 Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie”.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO