[marți, 19 iulie] Ultimele cuvinte ale lui Isus

 

 

Isus era în Ierusalim, pe punctul de a-Și da viața. Potrivit Evangheliei după Matei, ultimul ceas de învățătură a lui Isus înainte de Paște a fost petrecut pentru a le spune ucenicilor pilde, inclusiv parabola despre cele zece fecioare și despre oi și capre. Aceste relatări au legătură cu modul în care noi ar trebui să trăim în timp ce așteptăm ca Isus să revină. Prin urmare, relevanța lor în prezent – când semnele revenirii Lui se văd peste tot în jurul nostru – nu a fost niciodată mai importantă.

 

În legătură cu parabola celor zece fecioare (Matei 25:1-12), mulți comentatori precizează că uleiul este un simbol al Duhului Sfânt. Ellen White este de aceeași părere, dar ea mai spune și că acest ulei este un simbol al caracterului și este ceva ce nimeni nu poate obține în locul nostru.

 

4 Citește Matei 25:1-12. În ce fel înțelesul parabolei se schimbă în funcție de interpretarea dată uleiului: un simbol al Duhului Sfânt sau al dobândirii caracterului. Ce aplicație poți face în dreptul tău din perspectiva ambelor interpretări?

 

Matei 25:1-12

„Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci, înţelepte. 3 Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, 4 dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. 5 Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!’ 7 Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: ‘Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele’. 9 Cele înţelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă’. 10 Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. 11 Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’ 12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’”

 

Duhul Sfânt:

 

Caracterul:

 

 

5 Citește parabola despre oi și capre din Matei 25:31-46. Ce criterii sunt folosite pentru despărțirea oilor de capre?

 

Să observăm că Împăratul separă oamenii – oile de capre – pe baza faptelor lor, a caracterului. Deși Isus nu susține aici mântuirea prin fapte, putem vedea cât de importantă este dezvoltarea caracterului în planul de mântuire și cum aceia care sunt cu adevărat salvați prin Isus vor reflecta acea salvare în viața și caracterul lor.

 

Se spune despre caracter că reprezintă ceea ce omul este pe întuneric, când nu îl vede nimeni. Ce fel de persoană ești când nu te vede nimeni? Ce îți spune răspunsul tău despre schimbările pe care trebuie să le faci?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO