[marți, 7 iunie] Iuda și Tamar

 

 

Episodul cu Tamar apare cu un motiv. Cronologic, acest incident are loc după vânzarea lui Iosif în Egipt (Geneza 38:1) și este în concordanță cu faptul că Iuda tocmai și-a părăsit frații, ceea ce indică un dezacord cu ei. În plus, textul are cuvinte și motive comune cu capitolul precedent și are aceeași lecție teologică: o faptă rea care va fi transformată într-un eveniment pozitiv legat de salvare.

 

3. Citește Geneza 38. Compară comportamentul lui Iuda cu cel al canaanitei Tamar. Care dintre cei doi pare mai corect și de ce?

 

Geneza 38

„În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi şi a tras la un om din Adulam, numit Hira. 2 Acolo, Iuda a văzut pe fata unui canaanit, numit Şua. A luat-o de nevastă şi s-a culcat cu ea. 3 Ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu, pe care l-a numit Er. 4 A rămas iarăşi însărcinată şi a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan. 5 A mai născut iarăşi un fiu, căruia i-a pus numele Şela; Iuda era la Czib când a născut ea. 6 Iuda a luat întâiului său născut, Er, o nevastă numită Tamar. 7 Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, şi Domnul l-a omorât. 8 Atunci, Iuda a zis lui Onan: „Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, şi ridică sămânţă fratelui tău.” 9 Onan, ştiind că sămânţa aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său. 10 Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât şi pe el. 11 Atunci, Iuda a zis nurorii sale Tamar: „Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va creşte fiul meu Şela.” Zicea aşa ca să nu moară şi Şela ca fraţii lui. Tamar s-a dus şi a locuit în casa tatălui ei.12 Au trecut multe zile şi fata lui Şua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el şi prietenul său Hira, Adulamitul. 13 Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta şi i-au zis: „Iată că socru-tău se suie la Timna, ca să-şi tundă oile.” 14 Atunci, ea şi-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine şi a şezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că Şela se făcuse mare, şi ea nu-i fusese dată de nevastă. 15 Iuda a văzut-o şi a luat-o drept curvă, pentru că îşi acoperise faţa. 16 S-a abătut la ea din drum şi a zis: „Lasă-mă să mă culc cu tine!” Căci n-a cunoscut-o că era noru-sa. Ea a zis: „Ce-mi dai ca să te culci cu mine?” 17 El a răspuns: „Am să-ţi trimit un ied din turma mea.” Ea a zis: „Îmi dai un zălog până îl vei trimite?” 18 El a răspuns: „Ce zălog să-ţi dau?” Ea a zis: „Inelul tău, lanţul tău şi toiagul pe care-l ai în mână.” El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea, şi ea a rămas însărcinată de la el. 19 Ea s-a sculat şi a plecat; şi-a scos marama şi s-a îmbrăcat iarăşi în hainele de văduvă. 20 Iuda a trimis iedul prin prietenul său Adulamitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii. Dar acesta n-a găsit-o. 21 A întrebat pe oamenii locului şi a zis: „Unde este curva aceea care stătea aici la Enaim, pe drum?” Ei au răspuns: „N-a fost nicio curvă aici.” 22 Adulamitul s-a întors la Iuda şi i-a spus: „N-am găsit-o şi chiar oamenii de acolo au zis: ‘N-a fost nicio curvă aici’.” 23 Iuda a zis: „Ţină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta, şi n-ai găsit-o.” 24 Cam după trei luni, au venit şi au spus lui Iuda: „Tamar, noră-ta, a curvit şi a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei.” Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară ca să fie arsă.” 25 După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său: „De la omul acela ale cui sunt lucrurile acestea am rămas eu însărcinată; vezi, te rog, ale cui sunt inelul acesta, lanţurile acestea şi toiagul acesta.” 26 Iuda le-a cunoscut şi a zis: „Ea este mai puţin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Şela.” Şi nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. 27 Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni. 28 Şi, în timpul naşterii, unul a scos mâna înainte; moaşa i-a apucat mâna şi a legat-o cu un fir roşu, zicând: „Acesta a ieşit cel dintâi.” 29 Dar el a tras mâna înapoi şi a ieşit frate-său. Atunci, moaşa a zis: „Ce spărtură ai făcut!” De aceea i-a pus numele Pereţ (Spărtură). 30 În urmă a ieşit fratele lui, care avea firul roşu la mână; de aceea i-au pus numele Zerah (Cărămiziu)”.

 

Iuda își găsește o soție canaanită (Geneza 38:2), cu care are trei băieți: Er, Onan și Șela. Iuda i-o dă pe Tamar de nevastă fiului său Er, care este întâiul născut, ca să-și asigure urmași cum se cuvine. Când Er și Onan sunt omorâți de Dumnezeu din cauza ticăloșiei lor, Iuda i-l promite lui Tamar pe ultimul său fiu, Șela.

 

Când, după o vreme, Iuda pare să fi uitat de promisiunea lui și, în plus, se duce să caute consolare după moartea soției lui, Tamar decide să joace rolul unei prostituate ca să-l forțeze să se țină de cuvânt. Fiindcă nu avea cu ce să-i plătească prostituatei, pe care nu o recunoaște, Iuda îi promite că îi va trimite ulterior un ied din turma lui.

 

Între timp, ca o garanție imediată a plății, Tamar cere să-i dea inelul, lanțul și toiagul lui. În această unică întâlnire, ea rămâne însărcinată. Când, mai târziu, este acuzată că a curvit, ea îi arată acuzatorului Iuda propriul lui inel, lanț și toiag. Iuda înțelege și se scuză.

 

Urmarea acestei istorii murdare este nașterea lui Pereț, care înseamnă „spărtură” și care, ca și Iacov, s-a născut al doilea și a devenit primul, fiind numit în istoria mântuirii strămoșul lui David (Rut 4:18-22) și, în cele din urmă, al lui Isus Hristos (Matei 1:3). În ce o privește pe Tamar, ea este prima din cele patru femei – urmată de Rahav (Matei 1:5), de Rut (Matei 1:5,6) și de soția lui Urie (Matei 1:6) – care, din punct de vedere genealogic, sunt înaintea Mariei, mama lui Isus (Matei 1:16).

 

Iată o lecție pe care o putem trage din această istorie: după cum Dumnezeu a salvat-o pe Tamar prin harul Său, transformând răul în bine, tot așa Își va salva poporul prin jertfa lui Isus. Și în cazul lui Iosif, El va transforma necazurile lui în mijloc de salvare pentru Iacov și fiii lui.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO