[duminică, 5 iunie] Probleme de familie

 

 

Iacov s-a stabilit, în sfârșit, în țară. În timp ce Isaac a fost doar un „străin”, textul spune că Iacov „a locuit în țara Canaan” (Geneza 37:1). Dar abia atunci când s-a așezat în țară au început problemele, de data aceasta din interiorul familiei. Lupta nu privea stăpânirea țării sau utilizarea unui izvor, ci era predominant spirituală.

 

1. Care era dinamica familiei lui Iacov? Ce i-a determinat pe frații lui Iosif să-l urască atât de mult?

 

Geneza 37:1-11

„Iacov a locuit în ţara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. 2 Iată istoria lui Iacov: Iosif, la vârsta de şaptesprezece ani, păştea oile cu fraţii lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei şi cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Şi Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. 3 Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrâneţe, şi i-a făcut o haină pestriţă[a]. 4 Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. 5 Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult. 6 El le-a zis: „Ia ascultaţi ce vis am visat! 7 Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului şi iată că snopul meu s-a ridicat şi a stat în picioare, iar snopii voştri l-au înconjurat şi s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.” 8 Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţeşti tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuieşti tu pe noi?” Şi l-au urât şi mai mult din pricina viselor lui şi din pricina cuvintelor lui. 9 Iosif a mai visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele, Luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” 10 L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta şi fraţii tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?” 11 Fraţii săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea”.

 

De la bun început înțelegem că Iosif, fiul pe care Iacov îl avusese la bătrânețe (Geneza 37:3), se bucura de o relație specială cu tatăl lui, care „îl iubea mai mult decât pe ei toți” (Geneza 37:4). Iacov a mers până acolo încât i-a făcut „o haină pestriță” (Geneza 37:3), o îmbrăcăminte multicoloră de prinț (2 Samuel 13:18), un semn al intenției secrete a lui Iacov de a-l ridica pe Iosif, primul băiat al Rahelei, la rangul de întâi născut.

 

Viitorul va confirma într-adevăr dorințele lui Iacov, pentru că Iosif va primi în cele din urmă drepturile de întâi născut (1 Cronici 5:2). Nu e de mirare deci că frații lui îl urau atât de mult și nu puteau aveau nici măcar o discuție amicală cu el (Geneza 37:4).

 

Mai mult, Iosif obișnuia să îi ducă tatălui lor vești rele despre orice fel de purtare condamnabilă a fraților săi (Geneza 37:2). Nimănui nu-i plac pârâcioșii.

 

Așa că, atunci când Iosif începe să-și povestească visele, sugerând că Dumnezeu avea să-l pună într-o poziție înaltă și că ei, frații lui, se vor pleca înaintea lui, aceștia îl urăsc și mai mult. Natura profetică autentică a viselor este confirmată prin faptul că visele sunt repetate (vezi Geneza 41:32). Deși își mustră fiul direct în față (Geneza 37:10), Iacov păstrează aceste lucruri în minte, meditând la însemnătatea lor și așteptând împlinirea lor (Geneza 37:11). Aceasta poate însemna că, în străfundul inimii, credea că trebuie să fie ceva cu visele acelea. Și avea dreptate, chiar dacă la momentul acela nu putea ști acest lucru.

 

Gândește-te la una sau două persoane care fac parte dintr-o familie cu probleme și spune-le astăzi o „vorbă prietenească” (Geneza 37:4).

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO