[duminică, 24 aprilie] Blestemarea lui Ham

 

 

1. Care este mesajul ce reiese din această întâmplare ciudată?

 

Geneza 9:18-27

„18 Fiii lui Noe, care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet: Ham este tatăl lui Canaan. 19 Aceştia au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul. 20 Noe a început să fie lucrător de pământ şi a sădit o vie. 21 A băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său. 22 Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară. 23 Atunci, Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. 24 Noe s-a trezit din ameţeala vinului şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. 25 Şi a zis:„Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” 26 El a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Şi Canaan să fie robul lui! 27 Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Sem, Şi Canaan să fie robul lor!”

 

Fapta lui Noe legată de via lui ne trimite cu gândul la Adam în Grădina Edenului. Cele două situații conțin elemente comune: cineva mănâncă un fruct, iar urmarea este goliciunea, apoi urmează o învelitoare, un blestem și o binecuvântare. Noe se reconectează la rădăcinile lui adamice și, din nefericire, continuă acea istorie a eșecului.

 

Fermentarea fructelor nu a făcut parte din planul lui Dumnezeu de la creație. Noe s-a îmbătat, apoi și-a pierdut autocontrolul și s-a dezvelit. Faptul că Ham „a văzut” goliciunea tatălui său face aluzie la Eva, care, la rândul ei, „a văzut” pomul interzis (Geneza 3:6). Această paralelă sugerează că Ham nu doar a zărit din greșeală nuditatea tatălui său, ci s-a dus și a vorbit despre ea, fără ca măcar să încerce să rezolve problema tatălui său. În schimb, reacția imediată a fraților lui de a-și acoperi tatăl, în timp ce Ham îl lăsase gol, condamnă implicit faptele lui Ham. Ideea principală aici este mai ales respectul datorat părinților. Nerespectarea părinților, care reprezintă trecutul, va afecta viitorul copiilor (Exodul 20:12; compară cu Efeseni 6:2). De aici și blestemul, care va influența viitorul lui Ham și pe cel al fiului său Canaan.

 

Desigur, ar fi o greșeală teologică grosolană și o crimă etică să folosim acest text pentru a justifica teoriile rasiste în dreptul vreunei categorii de oameni. Profeția este strict limitată la Canaan, fiul lui Ham. Autorul biblic are în vedere unele practici corupte ale canaaniților (Geneza 19:5-7,31-35).

 

În plus, blestemul conține perspectiva unei binecuvântări, făcând un joc de cuvinte cu numele „Canaan”, care derivă din verbul kana′, „a cuceri, a supune”. Prin cucerirea Canaanului, copiii lui Dumnezeu, urmașii lui Sem, aveau să intre în Țara Promisă și să pregătească calea pentru venirea lui Mesia, care avea să-l facă pe Iafet să se întindă până la „corturile lui Sem” (Geneza 9:27). Aceasta este o aluzie profetică la extinderea legământului lui Dumnezeu spre toate popoarele care vor accepta mesajul lui Israel de salvare a lumii (Daniel 9:27; Isaia 66:18-20; Romani 11:25). Blestemul lui Ham va fi într-adevăr o binecuvântare pentru toate familiile pământului, inclusiv pentru toți urmașii lui Ham și ai lui Canaan care primesc mântuirea pe care le-o oferă Domnul.

 

Noe, „eroul” potopului, a băut alcool? Ce ar trebui să ne spună acest lucru despre cât de fragili și greșiți suntem cu toții? Vorbește astăzi cu o persoană care se luptă cu ispita alcoolului și roagă-te împreună cu ea.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO