[luni, 21 februarie] Diferite tipuri de jertfe

 

 

Moartea lui Isus ne-a adus iertarea, sau absolvirea de păcate. Totuși, absolvirea aceasta presupune mai mult decât anularea pedepsei pentru călcarea legământului, de care ne-am făcut vinovați. Ea implică alte elemente la fel de importante. Din acest motiv, sistemul evreiesc de jertfe cuprindea cinci tipuri diferite de jertfe. Fiecare jertfă era necesară pentru a exprima bogăția semnificației crucii lui Hristos.

 

2. Ce a cerut Pavel în rugăciune, în favoarea credincioșilor?

 

Efeseni 3:14-19

„14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15 din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, 16 şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, 17 aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, 18 să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea 19 şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”.

 

Arderile-de-tot impuneau ca animalul de jertfă să fie complet mistuit pe altar (Leviticul 1). Această jertfă Îl reprezenta pe Isus, a cărui viață a fost mistuită pentru noi. Expierea cerea ca angajamentul lui Isus în favoarea noastră să fie total. Deși este egal cu Tatăl, Isus „S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob” (Filipeni 2:5-8).

 

Jertfele de mâncare erau un dar de mulțumire pentru că Dumnezeu îi purta de grijă poporului în privința hranei (Leviticul 2). Și acestea Îl reprezentau pe Isus, „Pâinea vieții” (Ioan 6:35,48), prin care avem viața veșnică.

 

Jertfele de mulțumire (sau de pace) presupuneau o masă comună cu prietenii și cu familia, pentru a sărbători binecuvântările oferite de Dumnezeu (Leviticul 3). Ele Îl reprezentau pe Hristos, a cărui jertfă a adus pace (Isaia 53:5; Romani 5:1; Efeseni 2:14), și mai subliniază faptul că noi trebuie să luăm parte la sacrificiul lui Isus, mâncând trupul Său și bând sângele Său (Ioan 6:51-56).

 

Jertfele pentru ispășire făceau ispășire pentru păcat (Leviticul 4:1–5:13). Ele evidențiau rolul sângelui – care reprezenta viața – în a aduce eliberare de păcat (Leviticul 17:11) și arătau înainte spre sângele lui Isus care ne mântuiește din păcatele noastre (Matei 26:28; Romani 3:25; Evrei 9:14).

 

Jertfele pentru vină (Leviticul 5:14–6:7) ofereau iertare acolo unde despăgubirea sau restituirea era posibilă. Ele ne spun că iertarea lui Dumnezeu nu ne eliberează de responsabilitatea de oferi despăgubiri sau de a face o restituire, acolo unde este posibil, acelora față de care am greșit.

 

Jertfele de la sanctuar ne învață că experiența mântuirii înseamnă mai mult decât a-L accepta pe Isus ca Substitut al nostru și atât. Avem nevoie și să ne „hrănim” din El, să le facem parte și altora de binecuvântările Sale și să îndreptăm greșelile comise față de semenii noștri.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO