[marți, 22 februarie] Jertfa desăvârșită adusă de Isus

 

 

3. Cum este descrisă jertfa lui Isus în pasajele care urmează?

 

Evrei 7:27

„…care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine Însuşi”.

 

Evrei 10:10

„Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna”.

 

Preoții din seminția leviților – care au fost „în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea” (Evrei 7:23) – se deosebesc de Isus, care trăiește veșnic și care are o preoție veșnică (Evrei 7:24,25). Preoții dintre fiii lui Levi aduceau „în fiecare zi” (Evrei 7:27) și „în fiecare an” (Evrei 9:25) „daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui” (Evrei 9:9; 10:1-4).

 

Dar Isus S-a dat pe Sine, „o dată pentru totdeauna” (Evrei 10:10,12-14), „ca o singură jertfă” care ne curăță conștiința (Evrei 9:14; 10:1-10) și care șterge păcatul (Evrei 9:26). Jertfa lui Isus este superioară jertfelor de animale pentru că El este Fiul lui Dumnezeu (Evrei 7:26-28), care a împlinit în mod desăvârșit voia Tatălui (Evrei 10:5-10). Faptul că jertfa Sa este descrisă ca având loc „o dată pentru totdeauna” are mai multe implicații importante:

 

În primul rând, sacrificiul lui Isus este eficient și niciodată nu va putea fi egalat. Jertfele preoților din vechime trebuiau aduse în mod repetat pentru că nu erau eficiente, „altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate?” (Evrei 10:2).

 

În al doilea rând, toate tipurile de jertfe din Vechiul Testament și-au găsit împlinirea la cruce. Așadar, Isus nu doar că ne curăță de păcat (Evrei 9:14), dar ne și sfințește (Evrei 10:10-14), ștergând păcatul din viața noastră (Evrei 9:26). Înainte să se apropie de Dumnezeu în sanctuar și să slujească în favoarea semenilor, preoții trebuiau să se curețe și să se sfințească sau să se consacre (Leviticul 8, 9). Jertfa lui Isus ne curăță și ne sfințește (Evrei 10:10-14) ca să ne putem apropia de Dumnezeu cu încredere (Evrei 10:19-23) și să-I slujim ca „o preoție împărătească ” (Evrei 9:14; 1 Petru 2:9).

 

În final, jertfa lui Isus ne oferă și hrană pentru viața spirituală. Ea este un exemplu de care trebuie să ținem cont și pe care trebuie să-l urmăm. Astfel, cartea Evrei ne invită să ne ațintim privirea asupra lui Isus, în special asupra evenimentelor de la cruce, și să-I urmăm exemplul (Evrei 12:1-4; 13:12,13).

 

Jertfa Mântuitorului stă la baza tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră. Cum putem să ne bucurăm și mai mult de ceea ce am primit în Isus?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO