[marți, 28 decembrie] O stare dificilă

 

 

Cititorii epistolei lui Pavel au ținut cu succes la credința și la angajamentul lor față de Hristos, în ciuda respingerii și a persecuției. Totuși, conflictul a făcut ravagii pe termen lung. Creștinii au luptat lupta cea bună și au ieșit victorioși, dar și istoviți.

 

4. Care au fost o parte dintre provocările cu care s-au confruntat credincioșii?

 

 

Evrei 2:18

„Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.”

 

Evrei 3:12,13

„12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.”

 

Evrei 4:15

„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.”

 

Evrei 10:25

„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”

 

Evrei 12:3

„Uitaţi-vă dar cu luare-aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.”

 

Evrei 12:12,13

„12 Întăriţi-vă dar mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; 13 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.”

 

Evrei 13:1-9

„Stăruiţi în dragostea frăţească. 2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri. 3 Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei, de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup. 4 Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. 5 Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. 6 Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?” 7 Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! 8 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi, şi în veci! 9 Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit.”

 

Evrei 13:13

„Să ieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui.”

 

Epistola ne spune că evreii au continuat să treacă prin greutăți. Atacurile verbale și, poate, și de altă natură împotriva onoarei lor au continuat (Evrei 13:13). Unii credincioși se aflau încă în închisoare (Evrei 13:3) – o situație care poate că a secătuit biserica din punct de vedere financiar și psihologic. Ei erau obosiți (Evrei 12:12,13) și puteau foarte ușor să-și „[piardă] inima” (Evrei 12:3).

 

Este un lucru obișnuit în rândul persoanelor și al colectivităților ca, după ce entuziasmul victoriei trece, mecanismele psihologice de apărare și de altă natură să se relaxeze și oamenii să devină mai vulnerabili în fața unui contraatac din partea dușmanilor.

 

5. Ce i s-a întâmplat lui Ilie?

 

1 Împărați 19:1-4

„Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii. 2 Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.” 3 Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo. 4 El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”

 

„Dar o reacție care urmează adesea după o credință tare și un succes strălucit s-a declanșat în fiinţa lui Ilie. El se temea că reforma începută pe Carmel nu va dura mult și l-a cuprins descurajarea. Atunci fusese înălţat pe vârful Pisga; acum se afla în vale. Când fusese sub inspiraţia Celui Atotputernic făcuse faţă celor mai aspre încercări ale credinţei, dar în acest timp de descurajare, cu amenințarea Izabelei sunându-i în urechi, văzându-l pe Satana luptând încă pentru biruinţă prin complotul acestei femei nelegiuite, el și-a pierdut încrederea în Dumnezeu. El fusese înălţat peste măsură de mult și reacţia a fost înspăimântătoare. Uitându-L pe Dumnezeu, Ilie fugea tot mai departe, până când s-a găsit singur, într-o pustie întristătoare.” – Ellen G. White, „Profeți și regi”, pp. 161, 162.

 

Gândește-te la ocaziile în care ai căzut în viața ta de credință și încearcă să înțelegi circumstanțele și factorii care au contribuit la această prăbușire. Cum ai fi putut proceda altfel?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO