[vineri, 15 octombrie] Un gând de încheiere

 

 

„Spiritul de robie este generat de căutarea de a trăi în conformitate cu religia legală, de încercarea de a împlini pretențiile Legii în puterea noastră. Există speranță pentru noi doar atunci când ne așezăm sub legământul lui Avraam, care este legământul harului prin Hristos Isus. Evanghelia care i-a fost predicată lui Avraam, prin care el avusese speranță, a fost aceeași Evanghelie care ne este predicată nouă, astăzi, prin care putem avea speranță. Avraam a privit la Isus, care este atât Autorul, cât și Desăvârșitorul credinței noastre.” – Ellen G. White, „The SDA Bible Commentary”, vol. 6, p. 1077

 

„Înainte de a se fi aşezat temeliile pământului, Tatăl şi Fiul Se uniseră într-un legământ pentru răscumpărarea omului, dacă el ar fi fost biruit de Satana. […] Legământul acesta a fost împlinit de Domnul Hristos. Atunci când a strigat pe cruce: «S-a sfârşit!», El S-a adresat Tatălui. Înţelegerea fusese pe deplin adusă la îndeplinire. Acum El zice: «Tată, s-a sfârşit. Am împlinit voia Ta, o, Dumnezeul Meu. Am săvârşit lucrarea de răscumpărare. Dacă dreptatea Ta este satisfăcută, ʼvreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tuʼ» (Ioan 19:30; 17:24).” – Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, p. 834

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO