[sâmbătă, 9 octombrie] Legământul cel veșnic

Text de memorat:

 

Geneza 17:7

„Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine”.

 

„Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod” (Apocalipsa 14:6). Să observăm sintagma „Evanghelia veșnică”: este veșnică pentru că a existat dintotdeauna, a fost dintotdeauna acolo, ne-a fost promisă în Hristos Isus „mai înainte de veșnicii” (Tit 1:2).

 

Prin urmare, nu este de mirare că Biblia vorbește și în alte timpuri despre „Evanghelia veșnică” (Geneza 17:7; Isaia 24:4; Ezechiel 16:60; Evrei 13:20), pentru că esența Evangheliei este legământul, iar esența legământului este Evanghelia: Dumnezeu, prin harul Său salvator și din dragoste, îți oferă o mântuire pe care tu nu o meriți și pe care nu o poți câștiga în vreun fel; iar tu, ca răspuns, să-L iubești la rândul tău „cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta” (Marcu 12:30, o dragoste care se manifestă prin ascultarea de Legea Sa: „Căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui” (1 Ioan 5:3).

 

Săptămâna aceasta vom analiza conceptul de legământ așa cum este el exprimat în cartea Deuteronomul, unde legământul și tot ce implică el apar foarte clar.

 

 

Studiu la rând:

Biblia: 2 Corinteni 8 – Galateni 1

1. În ce priveşte dărnicia, cine este iubit de Dumnezeu?
2. Ce grijă îl apăsa zilnic pe Pavel?
3. Ce rugăciune a făcut Pavel de trei ori, fără a primi răspunsul dorit?
4. Când a fost pus deoparte Pavel pentru lucrarea lui Dumnezeu?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Adevăratul scop al evanghelizării prin lucrarea medicală”

5. Ce înseamnă adevărata lucrare misionară medicală în domeniul practic al învățăturilor Evangheliei?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO