[luni, 11 octombrie] Legământul și Israel

 

 

Cum este realitatea făgăduințelor legate de legământ vizibilă în Deuteronomul 9:5,27?

 

Și aici apare legământul harului: Dumnezeu a lucrat pentru ei – în ciuda greșelilor lor constante. (Cu siguranță, așa trebuie să funcționeze Evanghelia și astăzi.) Harul lui Dumnezeu a fost oferit generațiilor viitoare datorită făgăduinței făcute părinților lor.

 

În relaționarea sa cu poporul legământului, Moise s-a referit deseori la făgăduințele legământului făcute patriarhilor.

 

2. Ce spun textele de mai jos despre modul în care acționează făgăduințele legământului?

 

Exodul 2:24

„Dumnezeu a auzit gemetele lor şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov”.

 

Exod 6:8

„Eu vă voi duce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul”.

 

Leviticul 26:42

„Atunci Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Isaac şi de legământul Meu cu Avraam şi Îmi voi aduce aminte de ţară”.

 

Și ieșirea evreilor din Egipt, marele simbol al harului salvator al lui Dumnezeu, a fost bazată pe legământul pe care Domnul îl făcuse cu părinții lor. Cu alte cuvinte, chiar înainte ca beneficiarii legământului să se nască, făgăduințele fuseseră date în folosul lor. Astfel, fără să aibă vreun merit, ei au primit eliberarea promisă părinților lor, pe care Dumnezeu a realizat-o pentru ei prin minunile și prin evenimentele ieșirii din Egipt.

 

Bineînțeles, nu s-a încheiat totul acolo. Ei au mers din Egipt spre Sinai, unde a fost încheiat „în mod oficial” legământul cu ei (vezi Exodul 20). Și elementele esențiale ale acelui legământ au fost Evanghelia (Vestea bună) și Legea, Cele Zece Porunci, pe care ei au fost îndemnați să le respecte ca o manifestare a relației lor mântuitoare cu Domnul, care deja îi răscumpărase (Evanghelia). Astfel, iarăși și iarăși în Deuteronomul, ei au fost chemați să asculte de Lege ca fiind partea lor în legământul ratificat la Sinai.

 

Ce rol ar trebui să aibă astăzi Legea lui Dumnezeu în viața noastră, a acelora care am fost salvați prin har, și de ce Legea este atât de importantă în experiența noastră cu Dumnezeu?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO