[sâmbătă, 21 august] Ritmurile odihnei

 

 

Text de memorat:

 

Geneza 2:3

„Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse”.

 

Cine își poate imagina cum trebuie să fi fost actele creației lui Dumnezeu de la început – lumina izbucnind în mijlocul întunericului, oceanele umplându- se ochi de viață, păsări care dintr-odată își iau zborul? Și crearea lui Adam și a Evei? Nici măcar un crâmpei nu putem pricepe din cum a făcut Dumnezeu așa ceva.

 

Dar apoi, după tot acest proces dinamic de creație, Dumnezeu Și-a îndreptat atenția spre altceva. La prima vedere, nu a părut la fel de spectaculos ca balenele sărind în apă sau ca spectacolele orbitoare ale aripilor colorate fâlfâind în văzduh. Dumnezeu a făcut pur și simplu o zi, ziua a șaptea, și apoi a făcut-o să fie specială. Chiar înainte ca omul să se avânte de bunăvoie spre o viață stresantă, Dumnezeu a stabilit un reper, ca o amintire vie a tot ce făcuse. El a vrut ca această zi să fie un timp în care să ne oprim și să ne bucurăm în mod deliberat de viață – o zi în care să fim, și nu să facem, în care să sărbătorim darul ierbii, al aerului, al naturii sălbatice, al apei, al oamenilor și, mai presus de toate, să-L sărbătorim pe Creatorul oricărui dar bun.

 

Invitația aceasta avea să continue chiar și după ce prima pereche a fost izgonită din Eden. Dumnezeu a vrut să Se asigure că invitația avea să treacă testul timpului și, astfel, chiar de la început, a țesut-o în însăși țesătura timpului.

 

Pe parcursul acestei săptămâni vom studia minunata invitație a lui Dumnezeu de a intra într-o odihnă dinamică, iarăși și iarăși, în fiecare a șaptea zi.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Faptele 19–25

1. Pe cine avea Pavel ca tovarăși până în Asia?
2. Ce au insinuat iudeii că propovăduia Pavel în toată lumea?
3. De unde știm că sora lui Pavel locuia în Ierusalim?
4. Ce anume i se părea fără noimă lui Festus?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Evanghelizarea prin muzică”

5. Ce suntem sfătuiți să facem când suntem ispitiți?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO