[luni, 5 iulie] Nemulțumirea este contagioasă

 

 

3. De ce erau supărați Maria și Aaron?

 

Numeri 12:1-3

„Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. 2 Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Şi Domnul a auzit-o. 3 Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului”.

 

În aparență, Maria și Aaron erau nemulțumiți de soția cușită a lui Moise. Sefora era o străină, fiind originară din Madian (vezi Exodul 3:1). Până și în rândul „elitei” lui Israel decăderea naturii umane iese la iveală.

 

Cu toate acestea, textul biblic arată clar că acesta era un pretext. Principalul motiv al nemulțumirii lor este legat de darul profetic. În capitolul precedent, Dumnezeu îi spusese lui Moise să desemneze șaptezeci de bătrâni din Israel care să-l ajute să ducă povara administrativă a conducerii (Numeri 11:16,17,24,25). Aaron și Maria aveau și ei roluri-cheie în conducere (Exodul 4:13-15; Mica 6:4), dar acum se simțeau amenințați de noua evoluție din cadrul administrației și au zis: „Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi?” (Numeri 12:2).

 

4. Cum a răspuns Dumnezeu la această nemulțumire? De ce crezi că a făcut-o atât de tranșant?

 

Numeri 12:4-13

„4 Deodată, Domnul a zis lui Moise, lui Aaron şi Mariei: „Duceţi-vă, câteşitrei la cortul întâlnirii.” Şi s-au dus câteşitrei. 5 Domnul S-a pogorât în stâlpul de nor şi a stat la uşa cortului. A chemat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s-au apropiat amândoi. 6 Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. 7 Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea. 8 Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri greu de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?” 9 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat. 10 Norul s-a depărtat de pe cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria, şi iată că ea avea lepră. 11 Atunci Aaron a zis lui Moise: „Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca nişte nechibzuiţi şi de care ne-am făcut vinovaţi! 12 Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!” 13 Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te rog, vindecă-o!””

 

Răspunsul lui Dumnezeu este imediat și nu lasă loc de interpretare. Darul profetic nu este o armă folosită pentru a exercita mai multă putere. Moise era cât se poate de potrivit pentru poziția de conducător deoarece înțelesese cât de dependent era de Dumnezeu.

 

Faptul că Maria este menționată înaintea lui Aaron în versetul 1 sugerează că ea ar fi putut fi instigatorul atacului asupra lui Moise. La momentul acela, Aaron slujea deja ca mare-preot al lui Israel. Dacă ar fi fost lovit cu lepră, nu ar mai fi putut intra în Cortul Întâlnirii ca să slujească în favoarea poporului. Pedepsirea Mariei cu o lepră temporară transmite fără echivoc dezaprobarea lui Dumnezeu față de amândoi și ajută la schimbarea de atitudine de care această familie avea nevoie. Pledoaria lui Aaron pentru ea confirmă că și el era implicat (Numeri 12:11), iar acum, în loc de critică și de nemulțumire, îl vedem pe Aaron pledând pentru Maria și pe Moise, mijlocind pentru ea (Numeri 12:11-13). Aceasta este atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o vadă la poporul Său. El aude și o vindecă pe Maria.

 

Deși este întotdeauna ușor să critici conducerea bisericii la orice nivel, cu cât mai bună ar fi viața noastră spirituală și de biserică dacă, în loc să ne plângem, am mijloci pentru liderii noștri chiar și atunci când nu suntem de acord cu ei?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO