[joi, 8 iulie] Credința în contrast cu încumetarea

 

 

9. Ce asemănări observi între peregrinările poporului Israel prin pustie și poporul lui Dumnezeu care trăiește chiar înainte de a doua venire a lui Isus?

 

1 Corinteni 10:1-11

„Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, 2 toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; 3 toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească 4 şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, şi stânca era Hristos. 5 Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. 6 Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. 7 Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea şi s-au sculat să joace”. 8 Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii. 9 Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi. 10 Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul. 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor”.

 

De-a lungul istoriei, poporul lui Dumnezeu a pribegit prin pustie, în drumul lui către Țara Promisă. Pustia aceasta are multe fețe. Acum, ea poate fi o avalanșă media nesfârșită, cu bipurile constante ale mesajelor primite și cu strigătul nesfârșit al divertismentului. Pustia încearcă să ne vândă pornografia ca fiind dragoste și materialismul ca fiind răspunsul la problemele noastre: Dacă am fi puțin mai în formă, puțin mai tineri, puțin mai avuți, puțin mai arătoși – ni s-ar rezolva toate problemele.

 

Asemenea israeliților, și noi suntem neliniștiți în căutarea după pace și atât de des o căutăm în locurile greșite.

 

10. Cum au reacționat israeliții față de judecata lui Dumnezeu?

 

Numeri 14:39-45

„39 Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel, şi poporul a fost într-o mare jale. 40 S-au sculat dis-de-dimineaţă a doua zi şi s-au suit pe vârful muntelui, zicând: „Iată-ne! Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit.” 41 Moise a zis: „Pentru ce călcaţi porunca Domnului? Nu veţi izbuti. 42 Nu vă suiţi, căci Domnul nu este în mijlocul vostru! Nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri. 43 Căci amaleciţii şi canaaniţii sunt înaintea voastră şi veţi cădea ucişi de sabie; odată ce v-aţi abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.” 44 Ei s-au îndărătnicit şi s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului şi Moise n-au ieşit din mijlocul taberei. 45 Atunci s-au pogorât amaleciţii şi canaaniţii care locuiau pe muntele acela, i-au bătut şi i-au tăiat în bucăţi până la Horma”.

 

Reacția poporului față de judecata divină este tipică: „… Am păcătuit”, au spus ei. „Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul” (Numeri 14:40).

 

Un angajament cu jumătate de inimă este ca un vaccin administrat necorespunzător – nu funcționează. Astăzi, medicii recomandă vaccinarea contra hepatitei B imediat după naștere, în primele douăzeci și patru de ore de viață. Este un început bun. Cu toate acestea, după prima doză, dacă nu există și primul sau al doilea rapel la timpul potrivit și cu doza potrivită, nu există nicio protecție împotriva hepatitei B.

 

Întorsătura adusă de răzvrătirea poporului Israel raportată în Numeri 14 a avut drept consecințe dezamăgirea și moartea. Israeliții au nesocotit noile îndrumări ale lui Dumnezeu și, cu încăpățânare, au lansat un atac asupra țării pe care voiau să o cucerească fără să aibă chivotul legământului sau conducerea lui Moise.

 

Încumetarea costă; încumetarea duce la moarte. Prea adesea, ea este generată de teamă. Pentru că ne este teamă de ceva, luăm decizii pe care mai târziu le regretăm.

 

Gândește-te la un moment când ai acționat prin credință și la un moment când ai acționat din încumetare. Care a fost diferența crucială?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO