[joi, 1 iulie] „Un pribeag și fugar”

 

 

7. Ce l-a făcut pe Cain să devină un „pribeag și fugar” pe pământ?

 

Geneza 4:12

„Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.”

 

Textul biblic nu afirmă în mod clar de ce Dumnezeu a avut plăcere de Abel și de jertfa lui, dar nu a avut plăcere de Cain și de jertfa lui (Geneza 4:4,5). Dar noi știm de ce: „Cain se înfățișă înaintea lui Dumnezeu având în inima sa nemulțumire și necredință cu privire la jertfa făgăduită și la nevoia de a aduce jertfe ca daruri. Darul său nu dovedea pocăință față de păcat. El gândea, așa cum mulți gândesc astăzi, că ar fi o dovadă de slăbiciune să urmeze exact planul rânduit de Dumnezeu, de a se încrede în totul, pentru mântuire, în ispășirea Mântuitorului făgăduit. El a ales calea încrederii în sine. El avea să se înfățișeze în virtutea propriilor merite” – Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 72

 

Dumnezeu a zis despre Cain că avea să fie „un pribeag și un fugar” pe pământ nu pentru că El l-a făcut să devină astfel, ci, mai degrabă, ca o consecință a propriilor fapte păcătoase ale acestuia. Negăsind odihnă în Dumnezeu, Cain a descoperit că nu putea să o găsească în niciun alt mod, cel puțin nu adevărata odihnă.

 

Termenul ebraic tradus cu „a privit cu plăcere” (Geneza 4:4) ar putea fi redat și ca „a privit de aproape, a luat în considerare cu mare grijă”. Dumnezeu Își îndreaptă privirea atent și minuțios nu atât de mult asupra jertfei, cât asupra atitudinii celui care o aduce. Respingerea jertfei de mâncare a lui Cain nu a fost o reacție arbitrară a unui Dumnezeu capricios. Mai degrabă, ea descrie procesul de examinare și de cântărire atentă a caracterului, a atitudinii și a motivațiilor celui care aduce jertfa. Este un bun exemplu de judecată de cercetare.

 

8. Citește Geneza 4:13-17 și descrie reacția lui Cain față de judecata lui Dumnezeu.

 

Geneza 4:13-17

„13 Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. 14 Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de Faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ, şi oricine mă va găsi mă va omorî.” 15 Domnul i-a zis: „Nicidecum, ci, dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.” Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16 Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden. 17 Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh”.

 

Când încercăm să fugim din prezența lui Dumnezeu, devenim neliniștiți. Căutăm să umplem dorința arzătoare după harul divin cu lucruri, cu relații omenești sau cu o viață ocupată peste măsură. Cain a început să întemeieze o dinastie și o cetate. Ambele lucruri reprezintă mari realizări și vorbesc despre determinare și energie, dar dacă este o dinastie lipsită de Dumnezeu și o cetate răzvrătită, în cele din urmă nu vor însemna nimic.

 

Chiar dacă vom ajunge să suferim consecințele păcatelor noastre așa cum facem de obicei, cum putem învăța să acceptăm iertarea păcatelor care ne este oferită prin jertfa lui Isus?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO