[sâmbătă, 5 iunie] Sanctuarul noului legământ

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 9:15

„Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită”.

 

O seară fără lună și un cer negru ca smoala l-au ascuns pe Frank în timp ce mergea pe străzile pustii ale orașului. După un timp, el a auzit niște pași în spatele lui, ca și când cineva îl urmărea în întuneric. Apoi, persoana care îl urmărea l-a ajuns din urmă și i-a zis:

 

– Frank, tipograful?

– Da, eu sunt. Dar cum de ai știut?

– Ei bine, începu străinul, nu te cunosc. Dar îl știu pe fratele tău foarte bine. Și, chiar în întuneric, felul tău de a merge, silueta ta mi-au reamintit atât de mult de fratele tău, încât am presupus că ești fratele lui. Pentru că el mi-a spus că are un frate.

 

Această relatare descoperă un adevăr puternic despre serviciul de la sanctuarul israelit. Biblia spune că acesta a fost o umbră, un simbol, o imagine a adevăratului sanctuar. Cu toate acestea, umbrele și imaginile conțineau suficient de multe elemente ca să prefigureze și să descopere clar adevărurile pe care trebuiau să le reprezinte: moartea și slujirea lui Isus ca Mare-Preot în sanctuarul ceresc.

 

Studiul pe scurt: De ce a vrut Dumnezeu ca israeliții să construiască un sanctuar? Ce ne învață sanctuarul despre Isus ca Înlocuitor al nostru? Ce lucrare face Isus în cer ca reprezentant al nostru?

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Marcu 3–9

1. Despre cine a spus Mântuitorul că Îi este „frate, soră și mamă”?
2. Care erau lucrările pe care le făceau ucenicii când „au plecat și au propovăduit
pocăința”?
3. Completează textul: „Dar cu cât le poruncea mai mult …… .”
4. Completează textul: „Nu este nimeni, care să facă minuni în Numele Meu și …… .”

 

Ellen G. White; „Evanghelizare”, subcapitolul „Femeile în lucrarea de evanghelizare”

5. Ce influență va exercita o femeie cu adevărat convertită?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO