[joi, 10 iunie] Lucrarea din ceruri

 

 

Studiază Evrei 9:24, în special în contextul în care a fost scris, și anume pentru a explica lucrarea lui Isus din cer, după moartea Sa ca jertfă pentru noi. Deși se pot spune multe, vrem să ne concentrăm doar asupra expresiei de la sfârșitul versetului, care spune că Isus Se înfățișează acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

 

Gândește-te la semnificația acestui lucru. Noi, oamenii păcătoși și căzuți; noi care am fi mistuiți de strălucirea slavei lui Dumnezeu, dacă am privi-o acum; noi, oricât de răi am fost sau oricât de îngrozitor am călcat Legea lui Dumnezeu, avem pe Cineva care Se înfățișează înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Avem un Reprezentant care stă în fața Tatălui pentru noi. Gândește-te cât de iubitor, de iertător și de binevoitor a fost Isus pe pământ. Exact aceeași persoană este acum Mijlocitorul nostru în cer!

 

Acesta este celălalt aspect al veștii bune: Isus nu doar că a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre, luându-le asupra Lui la cruce (1 Petru 2:24), ci acum El stă în prezența lui Dumnezeu ca Mijlocitor între cer și pământ, între om și Dumnezeu.

 

Este absolut logic: Isus, ca Dumnezeu și Om (Omul desăvârșit, fără păcat), este singurul care poate construi o punte între om și Dumnezeu peste abisul creat de păcat. Lucrul cel mai important de ținut minte este că acum există un Om, o Ființă umană care ne poate înțelege toate încercările, durerile și ispitele (Evrei 4:14,15) și care ne reprezintă înaintea Tatălui.

 

8. „Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită” (1 Timotei 2:5,6). Care sunt cele două roluri care Îi sunt atribute lui Isus în aceste versete și cum au fost ele prefigurate în slujirea din sanctuarul pământesc?

 

Vestea bună a noului legământ este că acum, datorită lui Isus, păcătosul care se pocăiește are pe Cineva care îl reprezintă înaintea Tatălui, pe Cineva care a câștigat pentru el ceva ce el însuși nu ar fi putut câștiga niciodată, și anume neprihănirea absolută – singura neprihănire care poate sta în prezența lui Dumnezeu. Prin neprihănirea aceasta, desăvârșită prin suferință (Evrei 2:10), Isus stă înaintea lui Dumnezeu cerând pentru noi iertare și putere asupra păcatului. Fără aceasta, noi nu am avea speranță nici acum și, cu siguranță, nici la judecată.

 

Roagă-te și meditează asupra faptului că o Ființă umană, Cineva care a experimentat ispitirea, stă înaintea lui Dumnezeu în cer. Ce înseamnă acest lucru pentru tine personal?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO