[miercuri, 9 iunie] Marele-Preot al noului legământ

 

 

Sanctuarul pământesc în care Dumnezeu a ales să locuiască împreună cu poporul Lui avea în centru jertfele de animale. Dar slujbele acestea nu se încheiau odată cu moartea acestor vietăți. Preotul ducea sângele în sanctuar și îndeplinea ritualul în favoarea păcătosului după ce animalul de jertfă fusese înjunghiat.

 

Totuși, toată această lucrare era doar o umbră, un simbol a ceea ce Hristos avea să facă pentru lume. Astfel, după cum simbolurile din serviciile sanctuarului nu luau sfârșit odată cu moartea animalului, nici lucrarea lui Hristos pentru noi nu s-a încheiat odată cu moartea Lui pe cruce.

 

7. Astăzi studiază Evrei 8:1-6 și roagă-te. Cere-I Domnului să te ajute să înțelegi ce se spune aici și de ce este important să știm acest lucru. Apoi scrie în cuvintele tale care crezi că este mesajul Domnului pentru noi în aceste versete. Cum ne ajută ele să înțelegem noul legământ?

 

Evrei 8:1-6

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 2 ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. 3 Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus. 4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. 5 Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte”. 6 Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune”.

 

Așa cum au existat un sanctuar pământesc, o preoție pământească și o serie de servicii ritualice în cadrul vechiului legământ, la fel există și un sanctuar ceresc, o preoție cerească și o slujire cerească în cadrul noului legământ. Doar că toate cele care în vechiul legământ erau doar simboluri, chipuri și umbre (Evrei 8:5) au devenit o realitate în legământul cel nou.

 

În locul unui animal lipsit de discernământ ca înlocuitor al nostru, Îl avem pe Isus cel fără păcat; în locul sângelui unui animal, avem sângele lui Isus; în locul unui sanctuar făcut de mâini omenești, avem „adevăratul cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul” (Evrei 8:2); iar în locul unui preot omenesc păcătos și greșit, Îl avem pe Isus ca Marele nostru Preot care slujește pentru noi. Având aceste lucruri în minte, gândește-te la cuvintele lui Pavel: „Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare…?” (Evrei 2:3).

 

Gândește-te că Isus a trăit o viață fără păcat pentru tine, a murit pentru tine și acum este în cer slujind în sanctuar tot pentru tine. Toate acestea au fost făcute ca să fii salvat de urmările îngrozitoare ale păcatului. În următoarele zile, planifică-ți să vorbești despre această veste minunată cu cineva care poate are nevoie să o audă.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO