[marți, 8 iunie] Substituirea

 

 

„El S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl” (Galateni 1:4).

 

Nu există nicio îndoială: una dintre temele principale (dacă nu chiar tema principală) ale Noului Testament este faptul că Isus Hristos a murit ca jertfă pentru păcatele lumii. Adevărul acesta este temelia întregului plan de mântuire. Orice teologie care neagă sângele răscumpărător al lui Hristos neagă miezul creștinismului.

 

5. Meditează asupra versetului de astăzi și apoi răspunde la următoarele întrebări: A murit Isus de bunăvoie? Pentru cine a murit? Ce avea să împlinească moartea Lui?

 

Substituirea este cheia întregului plan de mântuire. Din cauza păcatelor noastre, noi merităm să murim. Din dragoste pentru noi, Isus „S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre” (Galateni 1:4). El a murit de moartea pe care o meritam noi. Moartea lui Isus ca Înlocuitor al păcătoșilor este marele adevăr din care derivă toate celelalte adevăruri. Speranța noastră de reabilitare, de libertate, de iertare și de viață veșnică în paradis este clădită pe lucrarea pe care a făcut-o Isus – aceea de a Se da ca jertfă pentru păcatele noastre. Fără aceasta, credința noastră nu ar avea sens. Mântuirea vine doar prin sângele lui Isus.

 

6. Ce ne spun următoarele texte despre sânge și ce rol are sângele în planul de mântuire?

 

Matei 26:28

„…căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor”.

 

Efeseni 2:13

„Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos”.

 

Evrei 9:14

„…cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!”

 

1 Petru 1:19

„…ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”.

 

„Dumnezeu nu vrea să fii neîncrezător și să îți torturezi sufletul cu teama că El nu te va accepta, din cauză că ești păcătos și nevrednic. […] Poți să spui: «Știu că sunt un păcătos, și tocmai acesta este motivul pentru care am nevoie de un Mântuitor. […] Eu nu am niciun merit și nicio bunătate prin care să pot pretinde mântuirea, dar prezint înaintea lui Dumnezeu sângele atotispășitor al Mielului neprihănit al lui Dumnezeu, care a ridicat păcatul lumii. Aceasta este apărarea mea.»” – Ellen G. White, „Credința și faptele”, p. 105.

 

Ce speranță ai datorită sângelui noului legământ?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO