[joi, 14 ianuarie] „Dumnezeu este cu noi!”

 

 

După cum numele copiilor lui Isaia au o anumită semnificație (Șear-lașub, „O rămășiță se va întoarce” și Maher-Șalal-Haz-Baz, „Grăbește de pradă, aruncă-te asupra prăzii”) și numele Emanuel are o semnificație. Literalmente înseamnă „Dumnezeu cu noi”. Dar această traducere acceptată în mod obișnuit omite un lucru important. Așa cum se întâmplă cu celelalte nume evreiești de acest gen, din care lipsesc verbele, verbul „a fi” trebuie să fie adăugat pentru că nu este exprimat în limba ebraică. Prin urmare, Emanuel trebuie să fie tradus cu „Dumnezeu este cu noi” (compară cu Isaia 8:10), la fel ca numele Isus, forma grecească și scurtă a termenului ebraic Yehoshua sau Ioshua, care înseamnă „Domnul este mântuire”, în care verbul trebuie să fie adăugat (compară cu Isaia, care înseamnă „Mântuirea Domnului”).

 

Dar numele „Emanuel” nu este doar descriere abstractă, ci o afirmare a unei promisiuni care este împlinită acum: „Dumnezeu este cu noi!”

 

8. Care este semnificația făgăduinței că Dumnezeu este cu noi?

 

Nu există asigurare mai mare și mai plină de mângâiere. Dumnezeu nu le promite copiilor Lui că nu vor îndura greutăți și durere, ci promite că va fi cu ei (vezi Psalmii 23:4 și Isaia 43:2).

 

„Unde era Domnul când cei trei prieteni ai lui Daniel au fost aruncați în foc? Cu ei! (Daniel 3:23-25). Unde era în timpul strâmtorării lui Iacov, când s-a luptat până în zori? În brațele lui Iacov, cât a putut de aproape (Geneza 32:24-30). Chiar și atunci când nu apare în mod fizic pe pământ, Domnul este cu poporul Său în experiențele lui. Unde era Domnul când noroadele l-au condamnat pe Ștefan? «Stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu» (Faptele 7:55). Când S-a ridicat la cer, Isus «a șezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte» (Evrei 1:3). De ce era El în picioare când Ștefan era pe punctul de a fi omorât cu pietre? După cum spunea Morris Venden: «Isus nu avea de gând să accepte așa ceva fără luptă!»” – Roy Gane, God’s Faulty Heroes, p. 66

 

Cum ne ajută cunoașterea faptului că Dumnezeu este cu noi, atunci când trecem prin încercări și suferințe grele?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO