[miercuri, 13 ianuarie] Semnul necerut

 

 

Oferta unui semn nu l-a clintit pe Ahaz și, când Dumnezeu a spus că va da El Însuși un semn, trebuia să fie ceva ce doar Divinitatea putea concepe (Isaia 55:9; 1 Corinteni 2:9). Surpriză! Semnul este un fiu.

 

7. Cine este femeia și cine este Copilul ei?

 

Isaia 7:14

„De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)”.

 

Nicăieri în Vechiul Testament nu este arătată împlinirea acestui semn așa cum s-a făcut pentru alte semne (Ghedeon – Judecătorii 6:36-40). Iată o parte dintre posibilele împliniri întemeiate doar pe Vechiul Testament:

 

1) Deoarece termenul tradus cu „fecioara” se referă la o tânără aflată la vârsta căsătoriei, mulți presupun că este o femeie căsătorită care trăiește în Ierusalim, probabil soția lui Isaia. În Isaia 8:3 este consemnată nașterea unui fiu al lui Isaia de către „prorociță” (soția lui, ale cărei solii profetice au fost, cel puțin, copiii ei – Isaia 7:3; 8:18). Însă acest fiu a fost numit Maher-Șalal-Haș-Baz (Isaia 8:1-4), nu Emanuel. Totuși, există o asemănare între ei: până să ajungă să poată alege binele sau răul, Siria și Israel aveau să fie pustiite (Isaia 7:16; 8:4).

 

2) Unii sugerează că Emanuel este Ezechia, fiul lui Ahaz, care a fost următorul rege. Dar acest fiu nu este numit nicăieri Emanuel.

 

3) Deoarece Emanuel este misterios, iar numele lui, tradus obișnuit prin „Dumnezeu cu noi”, se referă la prezența lui Dumnezeu, El ar putea fi chiar Fiul profetizat în Isaia 9 și 11. Descrierea Lui ca fiind divin (Isaia 9:6) și „Vlăstarul lui Isai” (Isaia 11:10) întrece tot ce ar fi putut fi atribuit bunului rege Ezechia.

 

4) Un copil născut în mod natural de o femeie necăsătorită aflată la vârsta căsătoriei ar fi fost nelegitim (Deuteronomul 22:20,21). De ce S-ar referi Dumnezeu la un asemenea copil ca la un semn care să inspire credință?

 

Noul Testament Îl identifică pe Isus cu Emanuel (Matei 1:21-23), născut în mod miraculos și în curăție dintr-o fecioară nemăritată, dar logodită. Isus este și Fiul lui Dumnezeu (Isaia 9:6; Matei 3:17), și „Odrasla”, și „Vlăstarul” lui Iese (Isaia 11:1,10; Apocalipsa 22:16). Poate că un „Emanuel” mai timpuriu, a cărui creștere i-ar fi dovedit lui Ahaz punctualitatea împlinirii profetice, ar fi servit drept antemergător al lui Isus. Nu știm. Dar știm ce avem nevoie să știm: „Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie” (Galateni 4:4), ca să ne facă parte de prezența Sa în viața noastră.

 

Cum ne mângâie realitatea venirii Fiului lui Dumnezeu între oameni?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO