[duminică, 10 ianuarie] Pericol dinspre nord

 

 

1. Cu ce criză teribilă s-a confruntat regele Ahaz?

 

2 Împărați 15:37,38

„37 În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Reţin, împăratul Siriei, şi pe Pecah, fiul lui Remalia. 38 Iotam a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ahaz”.

 

2 Împărați 16:5,6

„5 Atunci, Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. 6 În acelaşi timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăşi Elatul sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat şi sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi”.

 

Isaia 7:1,2

„S-a întâmplat, pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Reţin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. 2 Când au venit şi au spus casei lui David: „Sirienii au tăbărât în Efraim!” a tremurat inima lui Ahaz şi inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul”.

 

Țările din nord, Israel (Efraim) și Siria (Aram), au atacat împreună regatul mai mic al lui Iuda, din sud, când Iuda era slăbit din cauza atacurilor edomiților și ale filistenilor. În trecut, Iuda luptase împotriva lui Israel, dar o alianță între Israel și Siria era prea mult. Se pare că Israel și Siria doreau să-l forțeze pe Iuda să se alieze cu ei împotriva marii puteri a lui Tiglat-Pileser al III-lea al Asiriei (numit Pul în 2 Împărați 15:19), care îi amenința cu expansiunea imperiului său. Israel și Siria lăsaseră deoparte lupta lor veche în fața acestui pericol mai
mare. Dacă ar fi cucerit Iuda și ar fi pus acolo un rege-marionetă (Isaia 7:5,6), ar fi putut folosi resursele și forța de muncă din această țară.

 

2. Care a fost soluția lui Ahaz când lumea lui se destrăma?

 

2 Împărați 16:7-9

„7 Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău şi fiul tău; suie-te şi izbăveşte-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.” 8 Şi Ahaz a luat argintul şi aurul din Casa Domnului şi din vistieriile casei împăratului şi le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. 9 Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la Chir şi a omorât pe Reţin”.

 

2 Cronici 28:16

„Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împăraţii Asiriei”.

 

În loc să recunoască faptul că Dumnezeu era singurul lui prieten care putea să-l salveze, pe el și țara lui, Ahaz a încercat să și-l facă prieten pe Tiglat-Pileser al III-lea, dușmanul dușmanilor lui. Împăratul asirian a răspuns bucuros cererii de ajutor împotriva Siriei și a lui Israel. El primit o mită bogată, dar i-a fost oferită o scuză bună ca să pună mâna pe Siria, lucru pe care l-a și făcut fără întârziere (2 Împărați 16:9). Puterea alianței dintre Siria și Israel a fost frântă. Pe termen scurt, se părea că Ahaz salvase Regatul lui Iuda.

 

Acțiunea aceasta a lui Ahaz nu ar trebui să fie o surpriză. El fusese unul dintre cei mai răi regi din Iuda până atunci (2 Împărați 16:3,4; 2 Cronici 28:2-4).

 

Ce putem învăța din alegerea lui Ahaz? Dacă nu ascultăm de Domnul, oare ne vom încrede în El când vor veni încercări? (Iacov 2:22; Ieremia 12:5)

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO