[joi, 5 noiembrie] Două feluri de a vedea


 

Isus și ucenicii Lui se îndreptaseră spre Ierusalim. Întrucât Irod își făcuse probleme din cauza lui Ioan Botezătorul, acum, autoritățile, inclusiv Irod, erau îngrijorate din cauza lui Isus. Cei care Îl urmau erau săracii și alți oameni vulnerabili, care doreau cu disperare o schimbare.

 

Mai presus de orice, Isus a dorit să aducă speranță lumii. Dar, de acum, El era sigur că cei mai puternici și mai privilegiați aveau să facă tot ce le stătea în putință pentru a-I nimici misiunea. Nu voiau ca El să aibă izbândă.

 

Cât despre cercul restrâns al ucenicilor lui Isus, cei doisprezece, ei păreau dornici să fie de partea Lui. Dar, în același timp, păreau nedumeriți, sau orbi. De exemplu, în Marcu 8:31-33, Marele Învățător îi îndeamnă pe discipolii Lui să vadă lucruri greu de văzut pentru ei. Și anume, în multe privințe ei erau încă orbi din punct de vedere spiritual față de ceea ce era cu adevărat important (vezi Marcu 8:37).

 

Toate acestea reprezintă fundalul întâlnirii lui Isus cu cineva care vede.

 

6. Ce putem învăța din experiența lui Bartimeu?

 

Marcu 10:46-52

„46 Au ajuns la Ierihon. Şi, pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos, lângă drum, şi cerea de milă. 47 El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 48 Mulţi îl certau să tacă, dar el şi mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 49 Isus S-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l!” Au chemat pe orb şi i-au zis: „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă”. 50 Orbul şi-a aruncat haina, a sărit şi a venit la Isus. 51 Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea”. 52 Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit”. Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus”.

 

Bartimeu dorise să vadă lucrurile despre care auzea că sunt frumoase. Dar capacitatea de a vedea implică mai mult decât vederea fizică. Cu alte cuvinte, această istorie este despre capacitatea spirituală de a vedea, despre a pricepe, despre a înțelege cine este cu adevărat Marele Învățător. Vederea fizică este una. Este un lucru important, și Isus știe aceasta. Dar El știe și că fiecare om are o dorință mai profundă, dorește o viață nouă și mai bună.

 

Ce ne învață Evrei 5:12-14 despre adevărata educație?

 

„12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. 13 Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. 14 Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul”.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO