[marți, 3 noiembrie] Rabbi Isus


 

Dintre toate începuturile de capitole din Noul Testament, niciunul nu este mai cunoscut decât acesta: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. … Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului Născut din Tatăl” (Ioan 1:1,14).

 

4. Ce ne spun versetele următoare despre cine a fost Isus și ce făcea El?

 

Ioan 1:1-14

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. 6 A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. 10 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”.

 

Același Dumnezeu care le-a vorbit lui Adam și Evei în grădină și lui Iacov în mijlocul pustietății apare acum ca o persoană. Noul Testament afirmă că Dumnezeu a fost întruchipat în Isus. Prin Isus, noi putem învăța despre voia și calea lui Dumnezeu, deoarece Isus era Dumnezeu.

 

Capitolul continuă prin a spune că Ioan Botezătorul a fost un predicator atât de convingător, încât și conducătorii religioși din Ierusalim bănuiau că el ar putea fi un om special. Însă Ioan Botezătorul pregătea calea pentru cineva mai mare decât el însuși. Cineva incredibil de special era pe punctul să apară, iar el, Ioan Botezătorul, nu era vrednic „să-I [dezlege] cureaua încălțămintei” (Ioan 1:27).

 

A doua zi, Ioan L-a văzut pe Isus și a declarat că El era „Fiul lui Dumnezeu”, pe care L-a numit „Mielul lui Dumnezeu”. Doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul se hotărăsc să Îl urmeze pe Isus. Și, când Isus îi întreabă ce caută, ei Îl numesc Rabbi (care tălmăcit înseamnă „Învățător”) (Ioan 1:38).

 

Astfel, Isus este un rabbi, un învățător, dar niciodată nu a mai fost vreun învățător omenesc ca El, deoarece El este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a coborât în lumea noastră luând chip de om, și în acel chip El a activat ca rabbi, ca învățător. Nu este de mirare că Ellen White L-a numit pe Isus„cel mai mare învățător pe care lumea L-a avut vreodată” – Signs of the Times, 10 iunie, 1886. La urma urmei, acest Învățător era Dumnezeu.

 

Ce altceva mai este important pentru predare, pe lângă ceea ce spunem?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO