[sâmbătă, 10 octombrie] Legea ca învățător

 

 

Text de memorat:

 

Deuteronomul 6:5

„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”.

 

Avertizându-i pe galateni cu privire la legalism, Pavel scria: „Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege” (Galateni 3:21). Bineînțeles, dacă vreo lege ar fi putut „da viața”, atunci aceea ar fi fost Legea lui Dumnezeu. Și totuși, ceea ce vrea să spună Pavel este că nici chiar Legea lui Dumnezeu nu ne poate da viață nouă, păcătoșilor. De ce? „Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Isus Hristos” (Galateni 3:22).

 

Legea nu poate da viață păcătoșilor, dar scopul ei este să ne arate că avem nevoie de har. Atunci, Legea are doar un rol negativ, adică, există doar pentru a ne descoperi păcatele?

 

Nu, Legea este și pentru a ne îndrepta spre calea vieții, care se găsește doar în Isus. În aceasta ar trebui să constea și adevărata educație: să ne îndrume spre o viață de har, de credință și de supunere față de Hristos. De aceea, în această săptămână vom învăța despre rolul pe care îl are Legea lui Dumnezeu în educația creștină. Pe parcursul studiul, vom vedea ce ne poate învăța încă Legea, deși nu ne poate salva, despre credință, despre har și despre dragostea lui Dumnezeu pentru o omenire căzută.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Isaia 43–49

1. Pentru ce anume spune Domnul că Și-a alcătuit un popor?
2. A cui știință este prefăcută în nebunie?
3. Unde scrie despre idoli care se duc în robie?
4. Ce li se spune cerurilor, pământului și munților să facă atunci când Domnul îl mângâie pe poporul Său?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Durata unui efort de evanghelizare și încheierea campaniei”

5. Unde și de ce era pierdută jumătate din munca de evanghelizare?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO